Polski Związek Skata
Aktualności

z prac Zarządu 2021-05-29

Katowice, 29.05.2021r.

Notatka z posiedzenia Zarządu PZSkat

Dn. 29.05.2021 w Katowicach odbyło się zebranie Zarządu PZSkat. Obecni byli wszyscy członkowie Zarządu, za wyjątkiem wiceprezesa d/s finansowo - organizacyjnych. Jako obserwator był również obecny przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W trakcie zebrania poruszano kwestię projektu nowych kart i postępu prac. Omawiano kwestię przeprowadzenia zaległych IMP za 2020r. i podjęto decyzję o zorganizowaniu ich w miesiącu wrześniu. Poruszano kwestię odznaczeń - sposób ich przyznawania, korekty w regulaminie. Rozgrywki ligowe mają zostać dokończone po wakacjach, we wrześniu i październiku, ewentualne zmiany będą omawiane na kolejnym zebraniu, ponieważ na dokonanie zgłoszeń i opłat kluby mają czas do 15 czerwca br. W wolnych głosach i wnioskach poruszano m.in. temat IPP, podjęte zostaną rozmowy z miastem Katowice w celu zorganizowania rozgrywek o Indywidualny Puchar Polski.

 

sporządził Klaudiusz Wojaczek


« powrót do listy