Polski Związek Skata
Śląsk-Południe

Drużynowy Puchar Okręgu 2019

Drużynowy Puchar Okręgu - Eliminacje DPP

  • Organizator i data: PRZYSZŁOŚĆ Rogów/16.02.2019
  • Kierownik turnieju: Cyran Eugeniusz
  • Sekretariat: Błędowski Józef
  • Sędzia: Huwer Alojzy

Msce Drużyna / Nr St.  -  Nazwisko, imię Suma W P 1 ser. 1 w. 1  p. 2 Seria 2 w. 2 p. 3 Seria 3 w. 3 p.
1 Strażak Głożyny 11339 115 17 4213 41 6 3343 39 8 3783 35 3
2 GKS Dąb Gaszowice 10917 106 21 3000 32 9 3726 35 6 4191 39 6
3 Czarni Gorzyce 9901 86 7 3179 26 0 3387 31 4 3335 29 3
4 KSS Marcel Radlin 9800 95 15 2269 22 4 3377 34 6 4154 39 5
5 Przyszłość Rogów 9591 92 18 3729 38 4 2872 26 11 2990 28 3
6 LKS Lyski I 9388 106 23 2990 38 7 3444 41 9 2954 27 7
7 KWK 1 Maja Wodzisław 9023 97 16 3641 38 4 2936 30 6 2446 29 6
8 LKS Górki Śląskie 8967 89 16 2704 29 6 3453 28 3 2810 32 7
9 WOKiR Połomia II 8486 82 11 2224 22 4 2329 29 5 3933 31 2
10 Relaks Wodzisław 8324 85 11 1932 23 6 2193 22 3 4199 40 2
11 TKKF Racibórz 7981 73 6 3490 29 1 2732 25 3 1759 19 2
12 WOK Skrzyszów 7884 73 11 2809 23 2 2145 21 3 2930 29 6
13 WOKiR Połomia I 7827 79 18 3500 35 4 1735 19 6 2592 25 8
14 LKS Lyski II 7674 88 15 2112 27 6 2693 27 4 2869 34 5
15 Krojc Krzyżanowice II 6683 79 23 1493 22 11 3542 35 3 1648 22 9
16 Czarni Krzyżkowice 6652 57 10 1973 18 4 2415 19 3 2264 20 3
17 Herkules Rydułtowy I 6290 75 20 2190 23 4 1801 28 11 2299 24 5
18 Gmina Mszana 5749 75 25 1805 24 8 1960 26 9 1984 25 8
19 Herkules Rydułtowy II 5042 72 26 1992 27 8 1857 25 9 1193 20 9
20 Krojc Krzyżanowice  4886 72 31 2078 27 9 2196 26 9 612 19 13
Miejsce Drużyna / Nazwisko i imię Punkty razem wygrane I seria  w II seria  w III seria w
1 Strażak Głożyny 11 339 115 4 213 41 3 343 39 3 783 35
Stroiński Włodzimierz 2 719 24 1 329 12 748 9 642 3
Juraszek Adam 3 990 40 1 143 13 1 522 15 1 325 12
Maziarczyk Władysław 1 716 23 401 5 394 7 921 11
Niewrzoł Arkadiusz 2 914 28 1 340 11 679 8 895 9
2 GKS Dąb Gaszowice 10 917 106 3 000 32 3 726 35 4 191 39
Pielacz Wojciech 3 321 31 660 7 833 8 1 828 16
Tomaszewski Bolesław 2 028 22 488 6 661 8 879 8
Biernat Wiesław 2 697 28 966 11 1 037 10 694 7
Pielacz Marian 2 871 25 886 8 1 195 9 790 8
3 Czarni Gorzyce 9 901 86 3 179 26 3 387 31 3 335 29
Lenczyk Bolesław 2 140 16 622 4 702 7 816 5
Kubicki Leon 2 611 24 986 9 1 025 7 600 8
Kruczek Jan 2 739 23 1 121 9 786 8 832 6
Mozes Jerzy 2 411 23 450 4 874 9 1 087 10
4 KSS Marcel Radlin 9 800 95 2 269 22 3 377 34 4 154 39
Lasota Wiesław 1 889 15 536 5 789 5 564 5
Mandera Werner 2 523 24 812 6 665 7 1 046 11
Stisz Marian 2 628 32 388 7 934 11 1 306 14
Szindler Henryk 2 760 24 533 4 989 11 1 238 9
5 Przyszłość Rogów 9 591 92 3 729 38 2 872 26 2 990 28
Kojtych Janina 2 822 25 1 026 10 713 6 1 083 9
Menżyk Piotr 2 339 19 730 10 936 3 673 6
Koch Walerian 2 512 26 1 102 11 722 7 688 8
Kuczera Antoni 1 918 22 871 7 501 10 546 5
6 LKS Lyski I 9 388 106 2 990 38 3 444 41 2 954 27
Wojaczek Klaudiusz 3 434 36 987 10 1 310 13 1 137 13
Wojaczek Łukasz 1 770 20 563 10 640 10 567 0
Wojaczek Grzegorz 1 916 24 541 9 953 10 422 5
Szulik Mirosław 2 268 26 899 9 541 8 828 9
7 KWK 1 Maja Wodzisław 9 023 97 3 641 38 2 936 30 2 446 29
Zdechlikiewicz Eugeniusz 1 606 24 737 9 643 9 226 6
Stachurski Grzegorz 2 505 22 991 9 937 7 577 6
Wojtczyk Waldemar 2 436 21 766 8 835 6 835 7
Bura Michał 2 476 30 1 147 12 521 8 808 10
8 LKS Górki Śląskie 8 967 89 2 704 29 3 453 28 2 810 32
Broża Rudolf 1 840 18 531 4 627 5 682 9
Płaczek Ryszard 1 872 24 308 7 1 128 9 436 8
Przynicki Rajnard 2 986 28 1 175 12 812 7 999 9
Kasparek Marian 2 269 19 690 6 886 7 693 6
9 WOKiR Połomia II 8 486 82 2 224 22 2 329 29 3 933 31
Michalik Arkadiusz 2 187 22 538 6 345 7 1 304 9
Grabarczyk Henryk 2 144 17 800 6 709 6 635 5
Dutkiewicz Edward 2 673 28 462 7 1 015 10 1 196 11
Michalik Czesław 1 482 15 424 3 260 6 798 6
10 Relaks Wodzisław 8 324 85 1 932 23 2 193 22 4 199 40
Kiermaszek Michał 1 545 19 366 5 165 3 1 014 11
Marcol Józef 2 118 23 576 9 651 5 891 9
Kowalski Piotr 2 230 20 547 5 694 6 989 9
Gomola Jan 2 431 23 443 4 683 8 1 305 11
11 TKKF Racibórz 7 981 73 3 490 29 2 732 25 1 759 19
Nieroda Julian 2 380 20 940 8 941 8 499 4
Plutka Krystian 1 862 20 969 9 817 8 76 3
Sobik Jerzy 2 257 21 1 033 8 681 6 543 7
Porwoł Józef 1 482 12 548 4 293 3 641 5
12 WOK Skrzyszów 7 884 73 2 809 23 2 145 21 2 930 29
Durczok Stanisław 1 336 13 296 3 235 3 805 7
Mołdrzyk Józef 2 610 22 1 270 9 605 6 735 7
Kłosek Leonard 1 688 18 438 4 728 7 522 7
Mucha Bronisław 2 250 20 805 7 577 5 868 8
13 WOKiR Połomia I 7 827 79 3 500 35 1 735 19 2 592 25
Balcar Krystian 2 064 20 882 9 340 4 842 7
Burdzik Ireneusz 1 937 20 797 8 600 5 540 7
Orawski Alfred 2 190 20 923 10 539 6 728 4
Pawela Andrzej 1 636 19 898 8 256 4 482 7
14 LKS Lyski II 7 674 88 2 112 27 2 693 27 2 869 34
Szewczyk Mirosław 2 471 26 834 8 654 8 983 10
Bajer Ryszard 1 987 20 646 8 677 4 664 8
Wojtyła Józef 1 082 17 -66 3 814 7 334 7
Wojaczek Antoni 2 134 25 698 8 548 8 888 9
15 Krojc Krzyżanowice II 6 683 79 1 493 22 3 542 35 1 648 22
Siódmok Zbigniew 2 740 29 901 8 782 10 1 057 11
Makosz Bernard 1 256 16 316 5 774 8 166 3
Polednik Denis 1 466 16 296 5 1 018 8 152 3
Fibic Stanisław 1 221 18 -20 4 968 9 273 5
16 Czarni Krzyżkowice 6 652 57 1 973 18 2 415 19 2 264 20
Spyra Tadeusz 2 462 19 819 5 991 8 652 6
Piejak Henryk 1 375 13 236 4 392 2 747 7
Kuczera Andrzej 1 422 11 363 4 651 4 408 3
Michna Rudolf 1 393 14 555 5 381 5 457 4
17 Herkules Rydułtowy I 6 290 75 2 190 23 1 801 28 2 299 24
Kopiec Marian 1 927 23 483 6 703 9 741 8
Cegiełka Józef 1 459 20 660 7 304 7 495 6
Tokar Kazimierz 1 028 13 470 5 270 5 288 3
Ratajczak Michał 1 876 19 577 5 524 7 775 7
18 GOKiR Mszana 5 749 75 1 805 24 1 960 26 1 984 25
Parma Andrzej 1 257 20 629 8 408 7 220 5
Polnik Jerzy 2 063 27 695 9 638 9 730 9
Haśko Marek 1 362 13 148 2 486 5 728 6
Olszar Eugeniusz 1 067 15 333 5 428 5 306 5
19 Herkules Rydułtowy II 5 042 72 1 992 27 1 857 25 1 193 20
Skupiń Marek 1 061 11 203 3 575 4 283 4
Cisek Edward 2 096 29 673 10 1 062 11 361 8
Wróblewski Marek 394 18 333 9 146 5 -85 4
Wróblewski Kazimierz 1 491 14 783 5 74 5 634 4
20 Krojc Krzyżanowice  4 886 72 2 078 27 2 196 26 612 19
Darda Jarosław 1 227 18 228 5 644 7 355 6
Żak Józef 1 027 19 528 8 417 5 82 6
Polednik Krystian 981 16 864 8 30 5 87 3
Drzymała Piotr 1 651 19 458 6 1 105 9 88 4