Polski Związek Skata
Śląsk-Południe

I Turniej Grand Prix 2018

I Turniej Grand Prix Okręgu - Puchar Dyrektora GOKiR Mszana

  • Organizator i data:GOKiR Mszana/01.12.2017
  • Kierownik turnieju: Polnik Jerzy
  • Sekretariat: Cyran Eugeniusz
  • Sędzia: Cyran Eugeniusz

m-ce Nazwisko i Imię Klub - sekcja Punkty GPO   razem     seria I     seria II    
Miejsce Z gry Razem punkty w p punkty w p punkty w p
1 Polnik Jerzy GOKiR Mszana 40 12 52 3 002 31 3 1 150 12 2 1 852 19 1
2 Pawela Andrzej WOKiR Połomia 35 10 45 2 799 27 2 1 754 17 1 1 045 10 1
3 Latocha Eugeniusz S.C. STRAŻAK Głożyny 30 10 40 2 618 26 5 1 399 14 4 1 219 12 1
4 Baćko Piotr Piast Leszczyny 28 10 38 2 608 26 2 1 031 11 2 1 577 15 0
5 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie 28 10 38 2 563 20 1 1 400 9 0 1 163 11 1
6 Uryga Lesław WOK Gołkowice 28 10 38 2 533 21 4 1 685 13 2 848 8 2
7 Capanda Paweł GOKiR Mszana 26 8 34 2 474 23 3 1 062 9 2 1 412 14 1
8 Gajda Piotr FORTECA Świerklany 26 8 34 2 354 19 2 970 10 2 1 384 9 0
9 Wojaczek Łukasz  LKS Lyski 26 8 34 2 348 24 4 1 449 14 1 899 10 3
10 Kowalski Piotr TKKF RELAKS Wodzisław 24 8 32 2 338 19 2 938 9 2 1 400 10 0
11 Tomaszewski Bolesław GKS DĄB Gaszowice 24 8 32 2 239 21 3 941 11 3 1 298 10 0
12 Michalik Czesław WOKiR Połomia 24 8 32 2 213 20 1 947 9 1 1 266 11 0
13 Grobelny Jacek GOKiR Mszana 22 8 30 2 196 23 6 1 020 11 2 1 176 12 4
14 Cisek Edward S.C. HERKULES Rydułtowy 22 8 30 2 134 24 5 878 12 4 1 256 12 1
15 Rduch Stanisław WOKiR Połomia 22 8 30 2 130 16 2 995 8 1 1 135 8 1
16 Paulus Ewald SILESIA Rybnik 20 8 28 2 129 26 5 1 197 14 2 932 12 3
17 Stroiński Włodzimierz S.C. STRAŻAK Głożyny 20 8 28 2 114 23 4 1 010 12 3 1 104 11 1
18 Sylwender Bogumił KS POLONIA Niewiadom 20 8 28 2 106 20 2 1 085 12 2 1 021 8 0
19 Maziarczyk Władysław S.C. STRAŻAK Głożyny 18 8 26 2 072 24 5 1 092 14 4 980 10 1
20 Salamon Erwin WOKiR Połomia 18 8 26 2 064 20 3 1 100 10 1 964 10 2
21 Kostka Hubert LKS Lyski 18 8 26 2 042 16 3 944 8 1 1 098 8 2
22 Wojaczek Klaudiusz LKS Lyski 16 8 24 2 034 23 5 1 161 11 2 873 12 3
23 Siódmok Zbigniew Krojc Krzyżanowice 16 6 22 1 960 17 2 1 071 10 1 889 7 1
24 Wojaczek Grzegorz LKS Lyski 16 6 22 1 958 17 1 1 053 9 1 905 8 0
25 Gomola Jan S.C. STRAŻAK Głożyny 14 6 20 1 920 18 3 947 9 2 973 9 1
26 Tokar Kazimierz ISKRA Rybnik 14 6 20 1 917 13 1 692 5 1 1 225 8 0
27 Wojtczyk Waldemar KWK 1 MAJ Wodzisław Śl. 14 6 20 1 854 23 6 873 10 2 981 13 4
28 Durczok Stanisław WOK Skrzyszów 12 6 18 1 851 20 5 838 10 3 1 013 10 2
29 Zacha Stefan KS POLONIA Niewiadom 12 6 18 1 820 20 2 1 291 12 0 529 8 2
30 Dutkiewicz Edward WOKiR Połomia 12 6 18 1 747 22 7 605 10 5 1 142 12 2
31 Wojaczek Antoni LKS Lyski 10 6 16 1 726 24 8 1 014 12 3 712 12 5
32 Grabarczyk Henryk WOKiR Połomia 10 6 16 1 642 18 5 947 10 2 695 8 3
33 Herok Henryk JUBILAT Jastrzębie 10 6 16 1 592 18 5 421 7 4 1 171 11 1
34 Mołdrzyk Józef WOK Skrzyszów 10 6 16 1 532 16 3 929 8 0 603 8 3
35 Rzepiszczak Jan WOKiR Połomia 10 4 14 1 417 15 4 435 8 4 982 7 0
36 Drzymała Piotr Krojc Krzyżanowice 10 4 14 1 395 12 4 503 5 2 892 7 2
37 Szulik Mirosław LKS Lyski 10 4 14 1 351 16 6 913 9 2 438 7 4
38 Michalik Arkadiusz WOKiR Połomia 10 4 14 1 170 22 8 476 10 5 694 12 3
39 Darda Jarosław Krojc Krzyżanowice 10 4 14 1 153 16 7 400 9 5 753 7 2
40 Mucha Bronisław WOK Skrzyszów 10 4 14 1 081 10 3 418 3 1 663 7 2
41 Kolano Ginter TKKF RELAKS Wodzisław 10 4 14 1 018 9 3 627 6 2 391 3 1
42 Liśnikowski Tomasz WOKiR Połomia 10 4 14 1 006 17 7 474 7 4 532 10 3
43 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław 10 2 12 971 12 6 350 4 2 621 8 4
44 Juraszek Adam S.C. STRAŻAK Głożyny 10 2 12 897 19 12 839 10 3 58 9 9
45 Żak Józef Krojc Krzyżanowice 10 2 12 873 16 7 269 5 3 604 11 4
46 Grzyb Józef ISKRA Rybnik 10 2 12 869 11 3 338 6 2 531 5 1
47 Bajer Ryszard LKS Lyski 10 2 12 563 8 5 360 5 2 203 3 3
48 Parma Andrzej GOKiR Mszana 10 2 12 288 6 7 4 2 4 284 4 3

WYNIKI DRUŻYNOWE

1 Pawela Andrzej WOKiR Połomia 2 799 27 2 1 754 17 1 1 045 10 1
  Dutkiewicz Edward   1 747 22 7 605 10 5 1 142 12 2
  Rzepiszczak Jan   1 417 15 4 435 8 4 982 7 0
  Rduch Stanisław   2 130 16 2 995 8 1 1 135 8 1
  R A Z E M   8 093 80 15 3 789 43 11 4 304 37 4
2 Polnik Jerzy GOKiR Mszana 3 002 31 3 1 150 12 2 1 852 19 1
  Capanda Paweł   2 474 23 3 1 062 9 2 1 412 14 1
  Parma Andrzej   288 6 7 4 2 4 284 4 3
  Grobelny Jacek   2 196 23 6 1 020 11 2 1 176 12 4
  R A Z E M   7 960 83 19 3 236 34 10 4 724 49 9
3 Wojaczek Łukasz LKS Lyski 2 348 24 4 1 449 14 1 899 10 3
  Wojaczek Klaudiusz   2 034 23 5 1 161 11 2 873 12 3
  Wojaczek Grzegorz   1 958 17 1 1 053 9 1 905 8 0
  Szulik Mirosław   1 351 16 6 913 9 2 438 7 4
  R A Z E M   7 691 80 16 4 576 43 6 3 115 37 10
4 Cisek Edward RYBNIK 2 134 24 5 878 12 4 1 256 12 1
  Paulus Ewald   2 129 26 5 1 197 14 2 932 12 3
  Tokar Kazimierz   1 917 13 1 692 5 1 1 225 8 0
  Grzyb Józef   869 11 3 338 6 2 531 5 1
  R A Z E M   7 049 74 14 3 105 37 9 3 944 37 5
5 Michalik Arkadiusz GOGOŁOWA 1 170 22 8 476 10 5 694 12 3
  Michalik Czesław   2 213 20 1 947 9 1 1 266 11 0
  Liśnikowski Tomasz   1 006 17 7 474 7 4 532 10 3
  Grabarczyk Henryk   1 642 18 5 947 10 2 695 8 3
  R A Z E M   6 031 77 21 2 844 36 12 3 187 41 9
6 Wojtczyk Waldemar KROJC Krzyżanowice 1 854 23 6 873 10 2 981 13 4
  Żak Józef   873 16 7 269 5 3 604 11 4
  Drzymała Piotr   1 395 12 4 503 5 2 892 7 2
  Darda Jarosław   1 153 16 7 400 9 5 753 7 2
  R A Z E M   5 275 67 24 2 045 29 12 3 230 38 12