Polski Związek Skata
IMP 2020

Regulamin eliminacji IMP 2020

/userfiles/strony/1319/Regulamin eliminacji Indywidualnych Mistrzostw Polski 2020 (6).doc

Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski 2020

W związku z odwołaniem turniejów GPP decyzją Zarządu Polskiego Związku Skata przeprowadzone zostaną eliminacje do IMP 2020 w oparciu o indywidualne zgłoszenia członków PZSkat.

1. Eliminacje przeprowadzone zostaną poprzez rozegranie 3 turniejów:

a) Turniej 16 sierpnia 2020 - Grand Prix Pomorza, połączonych okręgów Wlkp.-Kuj.-Pom. i Pomorsko –Kaszubskiego.

Z turnieju awans do IMP 2020 uzyskuje 10 najlepszych zawodników.

b) Dwa turnieje eliminacyjne dla pozostałych okręgów rozegrane zostaną w dniach 29 i 30 sierpnia 2020 w Chudowie ul. Podzamcze 2 o godz. 10.00.

Z każdego turnieju eliminacyjnego awans uzyskuje 60 zawodników.

Zawodnik ma prawo brać udział tylko w jednym turnieju.

Rozlosowania i rozstawienia zawodników na każdy turniej dokonuje Pion Sportowy PZSkat.

c) Każdy okręg otrzymuje 2 dzikie karty dla zwycięzców turniejów GPO .

Jeżeli okręg nie rozegrał w sezonie 2020 swoich turniejów GPO to o przydziale dzikiej karty decyduje Zarząd Okręgu.

2. Przed przystąpieniem do gry KAŻDY zawodnik musi obowiązkowo zapoznać się Regulaminem Gry w Skata obowiązującym w czasie trwania pandemii COVID 19.

3. Turnieje eliminacyjne rozegrane zostaną systemem 2 x 48 rozdań. Składka startowa wynosi 40 zł. /juniorzy i kobiety bez opłat /

4. W każdym turnieju eliminacyjnym mają prawo grać tylko zawodnicy aktualnie zrzeszeni w PZSkat.

5.Na turniejach obowiązuje Międzynarodowe Przepisy Gry w Skata i regulaminy zatwierdzone przez Zarząd PZSkat.

6. Interpretacja Regulaminu w punktach spornych należy do Zarządu PZSkat. Wszystkie zmiany do powyższego regulaminu muszą być podjęte odrębną uchwałą Zarządu PZSkat.

7 . Turnieje eliminacyjne IMP 2020 mają również za zadanie wyłonienie zawodników na tegoroczne rozgrywki IMP w kategorii Seniorzy. Z turnieju okręgów pomorskich awansuje 6 najlepszych seniorów, w dwóch pozostałych turniejach awans uzyskuje po 30 najlepszych seniorów. Resztę składu finału uzupełnią dzikie karty /po 2 z każdego okręgu/.Kobiety i juniorzy grają bez eliminacji.

UWAGA

Ilość uczestników finału IMP 2020 może ulec zmianie w zależności od aktualnej decyzji Rządu określających maksymalną ilość ludzi zgromadzonych w jednym miejscu.