Polski Związek Skata
Liga

I Liga 2019

PO VI KOLEJCE KOŃCOWA

Mce Nazwa Drużyny P.D. P.M.   Przed Kol 22 09 2019
  P.D P.M. P.D P.M.
1 AMICUS KWK STASZIC Katowice   84 70286   75 60323 9 9963
2 GKS DĄB Gaszowice 83 71620   67 59400 16 12220
3 LKS Lyski 80 68705   68 57796 12 10909
4 VICTORIA TRANZYT Chróścice 79 68627   63 55443 16 13184
5 LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice  78 70995   67 60533 11 10462
6 FERDYNAND MDK Bogucice 78 68443   69 58258 9 10185
7 OSP Lędziny  77 70361   66 59794 11 10567
8 MDK BOLKO Łaziska Górne 77 68795   70 60785 7 8010
9 SOKÓŁ Wola  75 67082   64 57178 11 9904
10 GRIN Siemianowice Śląskie 74 67534   61 56430 13 11104
11 S.C. STRAŻAK Głożyny 73 64433   62 53683 11 10750
12 SILESIA Rybnik  72 65734   62 55571 10 10163
13 BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów  71 65381   60 54785 11 10596
14 MDK BOLKO Łaziska Górne II 71 65068   58 53225 13 11843
15 KS SKAT-LUB Kochcice 70 62724   56 50793 14 11931
16 POKÓJ Ruda Śl.  69 66033   54 53821 15 12212
17 SKAT KLUB Kobiór 68 64608   52 51888 16 12720
18 GOKiR Mszana  68 62904   56 51894 12 11010
19 GOL-BAR Tychy  67 65693   55 55392 12 10301
20 ASY WISUS Żory 67 65195   53 53497 14 11698
21 JUBILAT Jastrzębie 66 61969   53 50726 13 11243
22 GOSiT Zawadzkie 64 64069   56 53831 8 10238
23 JORDAN Kończyce Zabrze  64 63217   54 52744 10 10473
24 GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK 64 62030   50 49758 14 12272
25 SILESIA Tarnowskie Góry 61 63836   49 53011 12 10825

 

Grupa   Drużyna Końcowy   1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Ser
I 1 GRIN Siemianowice Śląskie 13 11104   3 2730 3 2852 5 2919 2 2603
2 KS SKAT-LUB Kochcice 14 11931   5 3432 5 3280 3 2754 1 2465
3 OSP Lędziny  11 10567   2 2621 1 2092 4 2873 4 2981
4 JUBILAT Jastrzębie 13 11243   4 2914 4 2912 2 2557 3 2860
5 AMICUS KWK STASZIC Katowice   9 9963   1 2377 2 2147 1 2090 5 3349
                           
II 1 GKS DĄB Gaszowice 16 12220   4 3549 2 2328 5 3083 5 3260
2 POKÓJ Ruda Śl.  15 12212   5 3866 4 3228 2 2246 4 2872
3 MDK BOLKO Łaziska Górne 7 8010   3 2754 1 1737 1 1445 2 2074
4 SILESIA Rybnik  10 10163   1 2434 3 2975 3 2648 3 2106
5 SILESIA Tarnowskie Góry 12 10825   2 2542 5 3488 4 2997 1 1798
                           
III 1 GOKiR Mszana  12 11010   1 2210 1 1779 5 3279 5 3742
2 GOSiT Zawadzkie 8 10238   2 2248 2 2355 1 2256 3 3379
3 GOL-BAR Tychy  12 10301   4 2518 5 3260 2 2304 1 2219
4 ASY WISUS Żory 14 11698   3 2494 4 3162 3 2539 4 3503
5 GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK 14 12272   5 3507 3 2841 4 3206 2 2718
                           
IV 1 LKS Lyski 12 10909   1 2180 5 3324 5 3252 1 2153
2 JORDAN Kończyce Zabrze  10 10473   5 3857 1 2401 1 1682 3 2533
3 MDK BOLKO Łaziska Górne II 13 11843   3 3102 2 2633 4 3119 4 2989
4 SKAT KLUB Kobiór 16 12720   4 3533 4 3198 3 2569 5 3420
5 FERDYNAND MDK Bogucice 9 10185   2 2556 3 2865 2 2354 2 2410
                           
V 1 S.C. STRAŻAK Głożyny 11 10750   2 2320 2 2201 2 2704 5 3525
2 VICTORIA TRANZYT Chróścice 16 13184   5 3927 5 4107 4 3002 2 2148
3 SOKÓŁ Wola  11 9904   3 2525 1 1957 3 2749 4 2673
4 LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice  11 10462   1 1855 4 3826 5 3542 1 1239
5 BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów  11 10596   4 3261 3 3248 1 1831 3 2256

 

kol Gr. Kod Druż - Nr Start Kod Druż - Nr Start Kod Druż - Nr Start Kod Druż - Nr Start Kod Druż - Nr Start
            I KOLEJKA        
  I A AMICUS B SILESIA T.G. C GWAREK D FERDYNAND E BOMBAJKA
    1,   2,   3,   4   5,   6,   7,   8   9, 10, 11, 12   13,14,15,16   17,18,19,20
  II F VICTORIA G KOCHCICE H POKÓJ I ZAWADZKIE J JORDAN
    21,22, 23, 24   25,26,27,28   29,30,31,32   33,34,35,36   37,38,39,40
I III K BOLKO II L SOKÓŁ Ł OSP M BOLKO II N GOLBAR
  41,42,43,44   45,46,47,48   49,50,51,52   53,54,55,56   57,58,59,60
  IV O WISUS P KOBIÓR R PRZYSZOW S JUBILAT T SILES RYB
    61,62,63,64   65,66,67,68   69,70,71,72   73,74,75,76   77,78,79,80
  V U DĄB GASZ W MSZANA X LKS Lyski Y STRAŻAK Z GRIN
    81,82,83,84   85,86,87,88   89,90,91,92   93,94,95,96   97,98,99,100
                    II KOLEJKA                    
  I A AMICUS F VICTORIA K BOLKO II O WISUS U DĄB GASZ
    1,  2,  3,  4   5,  6,  7,  8   9, 10, 11, 12   13,14,15,16   17,18,19,20
  II B SILESIA T.G. G KOCHCICE L SOKÓŁ Wola  P KOBIÓR W MSZANA
    21,22,23,24   25,26,27,28   29,30,31,32   33,34,35,36   37,38,39,40
II III C GWAREK H POKÓJ Ł OSP R PRZYSZOW X LKS Lyski
  41,42,43,44   45,46,47,48   49,50,51,52   53,54,55,56   57,58,59,60
  IV D FERDYNAND I ZAWADZKIE M BOLKO II S JUBILAT Y STRAŻAK
    61,62,63,64   65,66,67,68   69,70,71,72   73,74,75,76   77,78,79,80
  V E BOMBAJKA J JORDAN N GOLBAR T SILES RYB Z GRIN
    81,82,83,84   85,86,87,88   89,90,91,92   93,94,95,96   97,98,99,100
                    III KOLEJKA                    
  I G KOCHCICE K BOLKO II T SILES RYB C GWAREK Y STRAŻAK
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II H POKÓJ L SOKÓŁ O WISUS D FERDYNAND Z GRIN
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
III III I ZAWADZKIE Ł OSP P KOBIÓR E BOMBAJKA U DĄB GASZ
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV J JORDAN M BOLKO II R PRZYSZOW A AMICUS W MSZANA
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V F VICTORIA N GOLBAR S JUBILAT B SILESIA T.G. X LKS Lyski
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,
                                           
  I W MSZANA S JUBILAT K BOLKO II H POKÓJ E BOMBAJKA
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II X LKS Lyski T SILESIA RYB L SOKÓŁ Wola  I ZAWADZKIE A AMICUS
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
IV III Y STRAŻAK O WISUS Ł OSP J JORDAN B SILESIAT.G.
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV Z GRIN P KOBIÓR M BOLKO II F VICTORIA C GWAREK
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V U DĄB GASZ R PRZYSZOW> N GOLBAR G KOCHCICE D FERDYNAND
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,
                                           
  I P KOBIÓR A AMICUS Y STRAŻAK N GOLBAR H POKÓJ
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II R PRZYSZOW> B SILESIAT.G. Z GRIN K BOLKO II I ZAWADZKIE
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
V III S JUBILAT C GWAREK U DĄB GASZ L SOKÓŁ Wola  J JORDAN
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV T SILESIA RYB D FERDYNAND W MSZANA Ł OSP F VICTORIA
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V O WISUS E BOMBAJKA X LKS Lyski M BOLKO II G KOCHCICE
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,
                                           
  I Z GRIN G KOCHCICE Ł OSP S JUBILAT A AMICUS
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II U DĄB GASZ H POKÓJ M BOLKO II T SILESIA RYB B SILESIAT.G.
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
VI III W MSZANA I ZAWADZKIE N GOLBAR O WISUS C GWAREK
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV X LKS Lyski J JORDAN K BOLKO II P KOBIÓR D FERDYNAND
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V Y STRAŻAK F VICTORIA L SOKÓŁ Wola  R PRZYSZOW> E BOMBAJKA
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,