Polski Związek Skata
Liga

I Liga 2019

PO V KOLEJCE

Mce Nazwa Drużyny P.D. P.M.   Przed Kol 28 04 2019
  P.D P.M. P.D P.M.
1 AMICUS KWK STASZIC Katowice   75 60323   60 48249 15 12074
2 MDK BOLKO Łaziska Górne 70 60785   55 47883 15 12902
3 FERDYNAND MDK Bogucice 69 58258   56 46440 13 11818
4 LKS Lyski 68 57796   52 45800 16 11996
5 LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice  67 60533   52 48231 15 12302
6 GKS DĄB Gaszowice 67 59400   52 46820 15 12580
7 OSP Lędziny  66 59794   55 48435 11 11359
8 SOKÓŁ Wola  64 57178   55 47077 9 10101
9 VICTORIA TRANZYT Chróścice 63 55443   52 44850 11 10593
10 SILESIA Rybnik  62 55571   51 44796 11 10775
11 S.C. STRAŻAK Głożyny 62 53683   50 42515 12 11168
12 GRIN Siemianowice Śląskie 61 56430   47 44781 14 11649
13 BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów  60 54785   54 46338 6 8447
14 MDK BOLKO Łaziska Górne II 58 53225   50 43274 8 9951
15 GOSiT Zawadzkie 56 53831   47 45229 9 8602
16 GOKiR Mszana  56 51894   42 39944 14 11950
17 KS SKAT-LUB Kochcice 56 50793   42 39769 14 11024
18 GOL-BAR Tychy  55 55392   43 43818 12 11574
19 POKÓJ Ruda Śl.  54 53821   43 43628 11 10193
20 JORDAN Kończyce Zabrze  54 52744   43 41666 11 11078
21 ASY WISUS Żory 53 53497   44 43805 9 9692
22 JUBILAT Jastrzębie 53 50726   40 39572 13 11154
23 SKAT KLUB Kobiór 52 51888   42 41414 10 10474
24 GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK 50 49758   38 38871 12 10887
25 SILESIA Tarnowskie Góry 49 53011   35 41247 14 11764
Grupa   Drużyna Końcowy   1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Ser
I 1 AMICUS KWK STASZIC Katowice   15 12074   5 3590 1 2299 4 2946 5 3239
2 GOL-BAR Tychy 12 11574   4 3121 3 2662 2 2879 3 2912
3 S.C. STRAŻAK Głożyny 12 11168   1 1771 5 3847 5 3575 1 1975
4 SKAT KLUB Kobiór 11 10474   3 2401 2 2540 3 2906 2 2627
5 POKÓJ Ruda Śl.  11 10193   2 2330 4 3456 1 1423 4 2984
                           
II 1 LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice  15 12302   2 2338 3 2612 5 3891 5 3461
2 SILESIA Tarnowskie Góry 14 11764   4 2779 5 3406 2 2377 3 3202
3 GRIN Siemianowice Śląskie 14 11649   5 2883 4 3099 4 3382 1 2285
4 GOSiT Zawadzkie 9 8602   3 2542 1 1949 1 780 4 3331
5 MDK BOLKO Łaziska Górne II 8 9951   1 2227 2 2063 3 2652 2 3009
                           
III 1 GKS DĄB Gaszowice 15 12580   5 3700 5 3781 3 2826 2 2273
2 JUBILAT Jastrzębie 13 11154   2 2230 1 1535 5 3566 5 3823
3 GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK 12 10887   3 2565 2 2351 4 3094 3 2877
4 JORDAN Kończyce Zabrze  11 11078   1 2218 4 3357 2 2192 4 3311
5 SOKÓŁ Wola  9 10101   4 2962 3 3214 1 1829 1 2096
                           
IV 1 GOKiR Mszana  14 11950   2 2817 5 3358 5 3143 2 2632
2 FERDYNAND MDK Bogucice 13 11818   3 3071 4 2949 2 2761 4 3037
3 OSP Lędziny  11 11359   5 3560 1 2368 4 3120 1 2311
4 SILESIA Rybnik  11 10775   1 2134 2 2518 3 2910 5 3213
5 VICTORIA TRANZYT Chróścice 11 10593   4 3177 3 2605 1 2003 3 2808
                           
V 1 LKS Lyski 16 11996   4 2938 4 2754 3 2249 5 4055
2 MDK BOLKO Łaziska Górne 15 12902   1 2129 5 4220 5 3475 4 3078
3 KS SKAT-LUB Kochcice 14 11024   5 3708 2 2224 4 2762 3 2330
4 ASY WISUS Żory 9 9692   3 2905 3 2748 2 2231 1 1808
5 BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów  6 8447   2 2572 1 2019 1 1993 2 1863
kol Gr. Kod Druż - Nr Start Kod Druż - Nr Start Kod Druż - Nr Start Kod Druż - Nr Start Kod Druż - Nr Start
            I KOLEJKA        
  I A AMICUS B SILESIA T.G. C GWAREK D FERDYNAND E BOMBAJKA
    1,   2,   3,   4   5,   6,   7,   8   9, 10, 11, 12   13,14,15,16   17,18,19,20
  II F VICTORIA G KOCHCICE H POKÓJ I ZAWADZKIE J JORDAN
    21,22, 23, 24   25,26,27,28   29,30,31,32   33,34,35,36   37,38,39,40
I III K BOLKO II L SOKÓŁ Ł OSP M BOLKO II N GOLBAR
  41,42,43,44   45,46,47,48   49,50,51,52   53,54,55,56   57,58,59,60
  IV O WISUS P KOBIÓR R PRZYSZOW S JUBILAT T SILES RYB
    61,62,63,64   65,66,67,68   69,70,71,72   73,74,75,76   77,78,79,80
  V U DĄB GASZ W MSZANA X LKS Lyski Y STRAŻAK Z GRIN
    81,82,83,84   85,86,87,88   89,90,91,92   93,94,95,96   97,98,99,100
                    II KOLEJKA                    
  I A AMICUS F VICTORIA K BOLKO II O WISUS U DĄB GASZ
    1,  2,  3,  4   5,  6,  7,  8   9, 10, 11, 12   13,14,15,16   17,18,19,20
  II B SILESIA T.G. G KOCHCICE L SOKÓŁ Wola  P KOBIÓR W MSZANA
    21,22,23,24   25,26,27,28   29,30,31,32   33,34,35,36   37,38,39,40
II III C GWAREK H POKÓJ Ł OSP R PRZYSZOW X LKS Lyski
  41,42,43,44   45,46,47,48   49,50,51,52   53,54,55,56   57,58,59,60
  IV D FERDYNAND I ZAWADZKIE M BOLKO II S JUBILAT Y STRAŻAK
    61,62,63,64   65,66,67,68   69,70,71,72   73,74,75,76   77,78,79,80
  V E BOMBAJKA J JORDAN N GOLBAR T SILES RYB Z GRIN
    81,82,83,84   85,86,87,88   89,90,91,92   93,94,95,96   97,98,99,100
                    III KOLEJKA                    
  I G KOCHCICE K BOLKO II T SILES RYB C GWAREK Y STRAŻAK
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II H POKÓJ L SOKÓŁ O WISUS D FERDYNAND Z GRIN
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
III III I ZAWADZKIE Ł OSP P KOBIÓR E BOMBAJKA U DĄB GASZ
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV J JORDAN M BOLKO II R PRZYSZOW A AMICUS W MSZANA
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V F VICTORIA N GOLBAR S JUBILAT B SILESIA T.G. X LKS Lyski
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,
                                           
  I W MSZANA S JUBILAT K BOLKO II H POKÓJ E BOMBAJKA
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II X LKS Lyski T SILESIA RYB L SOKÓŁ Wola  I ZAWADZKIE A AMICUS
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
IV III Y STRAŻAK O WISUS Ł OSP J JORDAN B SILESIAT.G.
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV Z GRIN P KOBIÓR M BOLKO II F VICTORIA C GWAREK
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V U DĄB GASZ R PRZYSZOW> N GOLBAR G KOCHCICE D FERDYNAND
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,
                                           
  I P KOBIÓR A AMICUS Y STRAŻAK N GOLBAR H POKÓJ
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II R PRZYSZOW> B SILESIAT.G. Z GRIN K BOLKO II I ZAWADZKIE
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
V III S JUBILAT C GWAREK U DĄB GASZ L SOKÓŁ Wola  J JORDAN
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV T SILESIA RYB D FERDYNAND W MSZANA Ł OSP F VICTORIA
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V O WISUS E BOMBAJKA X LKS Lyski M BOLKO II G KOCHCICE
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,
                                           
  I Z GRIN G KOCHCICE Ł OSP S JUBILAT A AMICUS
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II U DĄB GASZ H POKÓJ M BOLKO II T SILESIA RYB B SILESIAT.G.
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
VI III W MSZANA I ZAWADZKIE N GOLBAR O WISUS C GWAREK
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV X LKS Lyski J JORDAN K BOLKO II P KOBIÓR D FERDYNAND
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V Y STRAŻAK F VICTORIA L SOKÓŁ Wola  R PRZYSZOW> E BOMBAJKA
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,