Polski Związek Skata
Liga

I Liga 2019

PO IV KOLEJCE

Mce Nazwa Drużyny P.D. P.M.   Przed Kol 24 03 2019
  P.D P.M. P.D P.M.
1 AMICUS KWK STASZIC Katowice   60 48249   47 36088 13 12161
2 FERDYNAND MDK Bogucice 56 46440   42 34315 14 12125
3 OSP Lędziny  55 48435   39 35200 16 13235
4 MDK BOLKO Łaziska Górne 55 47883   41 36457 14 11426
5 SOKÓŁ Wola  55 47077   41 35034 14 12043
6 BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów  54 46338   42 35155 12 11183
7 LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice  52 48231   40 36952 12 11279
8 GKS DĄB Gaszowice 52 46820   38 34003 14 12817
9 LKS Lyski 52 45800   41 34398 11 11402
10 VICTORIA TRANZYT Chróścice 52 44850   39 34307 13 10543
11 SILESIA Rybnik  51 44796   41 34764 10 10032
12 MDK BOLKO Łaziska Górne II 50 43274   35 32685 15 10589
13 S.C. STRAŻAK Głożyny 50 42515   37 31285 13 11230
14 GOSiT Zawadzkie 47 45229   35 33690 12 11539
15 GRIN Siemianowice Śląskie 47 44781   36 34649 11 10132
16 ASY WISUS Żory 44 43805   32 32531 12 11274
17 GOL-BAR Tychy  43 43818   33 32710 10 11108
18 POKÓJ Ruda Śl.  43 43628   36 34490 7 9138
19 JORDAN Kończyce Zabrze  43 41666   33 31572 10 10094
20 SKAT KLUB Kobiór 42 41414   30 30619 12 10795
21 GOKiR Mszana  42 39944   28 29891 14 10053
22 KS SKAT-LUB Kochcice 42 39769   32 29536 10 10233
23 JUBILAT Jastrzębie 40 39572   28 28508 12 11064
24 GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK 38 38871   28 28538 10 10333
25 SILESIA Tarnowskie Góry 35 41247   26 30855 9 10392
Grupa   Drużyna Końcowy   1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Ser
I 1 MDK BOLKO Łaziska Górne II 15 10589   5 2902 3 2351 4 2965 3 2371
2 GOKiR Mszana  14 10053   4 2718 1 1219 5 3062 4 3054
3 BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów  12 11183   2 2365 4 3564 1 1313 5 3941
4 JUBILAT Jastrzębie 12 11064   3 2481 5 3716 3 2888 1 1979
5 POKÓJ Ruda Śl.  7 9138   1 2266 2 2193 2 2679 2 2000
                           
II 1 SOKÓŁ Wola  14 12043   3 2837 4 2971 5 3905 2 2330
2 AMICUS KWK STASZIC Katowice   13 12161   1 2302 5 3682 3 3104 4 3073
3 GOSiT Zawadzkie 12 11539   5 3585 2 2358 2 2820 3 2776
4 LKS Lyski 11 11402   4 3493 1 1680 1 2616 5 3613
5 SILESIA Rybnik  10 10032   2 2311 3 2790 4 3109 1 1822
                           
III 1 OSP Lędziny  16 13235   5 3560 5 3283 5 4076 1 2316
2 S.C. STRAŻAK Głożyny 13 11230   3 2753 4 3040 2 2196 4 3241
3 ASY WISUS Żory 12 11274   2 2746 2 2452 3 2766 5 3310
4 JORDAN Kończyce Zabrze  10 10094   4 2927 3 2578 1 2035 2 2554
5 SILESIA Tarnowskie Góry 9 10392   1 1794 1 2348 4 3214 3 3036
                           
IV 1 MDK BOLKO Łaziska Górne 14 11426   4 2877 4 3001 1 2000 5 3548
2 VICTORIA TRANZYT Chróścice 13 10543   1 1733 5 3106 4 3043 3 2661
3 SKAT KLUB Kobiór 12 10795   3 2384 2 2708 3 2803 4 2900
4 GRIN Siemianowice Śląskie 11 10132   2 2282 3 2893 5 3382 1 1575
5 GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK 10 10333   5 3862 1 2095 2 2149 2 2227
                           
V 1 GKS DĄB Gaszowice 14 12817   5 3790 4 3312 3 2999 2 2716
2 FERDYNAND MDK Bogucice 14 12125   3 2798 5 3572 5 3465 1 2290
3 LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice  12 11279   4 2939 3 3123 1 1994 4 3223
4 GOL-BAR Tychy  10 11108   1 2478 2 2953 2 2336 5 3341
5 KS SKAT-LUB Kochcice 10 10233   2 2735 1 1050 4 3420 3 3028
kol Gr. Kod Druż - Nr Start Kod Druż - Nr Start Kod Druż - Nr Start Kod Druż - Nr Start Kod Druż - Nr Start
            I KOLEJKA        
  I A AMICUS B SILESIA T.G. C GWAREK D FERDYNAND E BOMBAJKA
    1,   2,   3,   4   5,   6,   7,   8   9, 10, 11, 12   13,14,15,16   17,18,19,20
  II F VICTORIA G KOCHCICE H POKÓJ I ZAWADZKIE J JORDAN
    21,22, 23, 24   25,26,27,28   29,30,31,32   33,34,35,36   37,38,39,40
I III K BOLKO II L SOKÓŁ Ł OSP M BOLKO II N GOLBAR
  41,42,43,44   45,46,47,48   49,50,51,52   53,54,55,56   57,58,59,60
  IV O WISUS P KOBIÓR R PRZYSZOW S JUBILAT T SILES RYB
    61,62,63,64   65,66,67,68   69,70,71,72   73,74,75,76   77,78,79,80
  V U DĄB GASZ W MSZANA X LKS Lyski Y STRAŻAK Z GRIN
    81,82,83,84   85,86,87,88   89,90,91,92   93,94,95,96   97,98,99,100
                    II KOLEJKA                    
  I A AMICUS F VICTORIA K BOLKO II O WISUS U DĄB GASZ
    1,  2,  3,  4   5,  6,  7,  8   9, 10, 11, 12   13,14,15,16   17,18,19,20
  II B SILESIA T.G. G KOCHCICE L SOKÓŁ Wola  P KOBIÓR W MSZANA
    21,22,23,24   25,26,27,28   29,30,31,32   33,34,35,36   37,38,39,40
II III C GWAREK H POKÓJ Ł OSP R PRZYSZOW X LKS Lyski
  41,42,43,44   45,46,47,48   49,50,51,52   53,54,55,56   57,58,59,60
  IV D FERDYNAND I ZAWADZKIE M BOLKO II S JUBILAT Y STRAŻAK
    61,62,63,64   65,66,67,68   69,70,71,72   73,74,75,76   77,78,79,80
  V E BOMBAJKA J JORDAN N GOLBAR T SILES RYB Z GRIN
    81,82,83,84   85,86,87,88   89,90,91,92   93,94,95,96   97,98,99,100
                    III KOLEJKA                    
  I G KOCHCICE K BOLKO II T SILES RYB C GWAREK Y STRAŻAK
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II H POKÓJ L SOKÓŁ O WISUS D FERDYNAND Z GRIN
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
III III I ZAWADZKIE Ł OSP P KOBIÓR E BOMBAJKA U DĄB GASZ
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV J JORDAN M BOLKO II R PRZYSZOW A AMICUS W MSZANA
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V F VICTORIA N GOLBAR S JUBILAT B SILESIA T.G. X LKS Lyski
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,
                                           
  I W MSZANA S JUBILAT K BOLKO II H POKÓJ E BOMBAJKA
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II X LKS Lyski T SILESIA RYB L SOKÓŁ Wola  I ZAWADZKIE A AMICUS
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
IV III Y STRAŻAK O WISUS Ł OSP J JORDAN B SILESIAT.G.
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV Z GRIN P KOBIÓR M BOLKO II F VICTORIA C GWAREK
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V U DĄB GASZ R PRZYSZOW> N GOLBAR G KOCHCICE D FERDYNAND
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,
                                           
  I P KOBIÓR A AMICUS Y STRAŻAK N GOLBAR H POKÓJ
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II R PRZYSZOW> B SILESIAT.G. Z GRIN K BOLKO II I ZAWADZKIE
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
V III S JUBILAT C GWAREK U DĄB GASZ L SOKÓŁ Wola  J JORDAN
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV T SILESIA RYB D FERDYNAND W MSZANA Ł OSP F VICTORIA
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V O WISUS E BOMBAJKA X LKS Lyski M BOLKO II G KOCHCICE
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,
                                           
  I Z GRIN G KOCHCICE Ł OSP S JUBILAT A AMICUS
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II U DĄB GASZ H POKÓJ M BOLKO II T SILESIA RYB B SILESIAT.G.
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
VI III W MSZANA I ZAWADZKIE N GOLBAR O WISUS C GWAREK
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV X LKS Lyski J JORDAN K BOLKO II P KOBIÓR D FERDYNAND
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V Y STRAŻAK F VICTORIA L SOKÓŁ Wola  R PRZYSZOW> E BOMBAJKA
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,