Polski Związek Skata
Liga

II Liga 2019

 PO V KOLEJCE

Mce Nazwa Drużyny P.D. P.M.   Przed Kol 28 04 2018
  P.D P.M. P.D P.M.
1 ASY WISUS Żory II 77 61795   67 52084 10 9711
2 KS CHSM Chorzów II 71 59469   57 46635 14 12834
3 SK BARBARA Chorzów  70 59659   58 48850 12 10809
4 ZAGŁOBA Tychy 69 58825   56 47507 13 11318
5 SZOMBIERKI Bytom  67 59196   54 48240 13 10956
6 KS CHSM Chorzów  67 58077   49 45293 18 12784
7 SAKOP 4 ASY Bytom 67 58025   51 44993 16 13032
8 CHEMIK Siemianowice Śl. 67 57582   56 47160 11 10422
9 DK Rybnik Chwałowice NZSS Sol 65 58193   51 45305 14 12888
10 AMICUS KWK STASZIC Katowice II 62 57014   46 43623 16 13391
11 KS INSTALBUD Góra-Jankowice 60 55694   51 45940 9 9754
12 ORKAN Mikołów-Kamionka 60 55457   50 44546 10 10911
13 4 KORONY MDK Szopienice 60 53219   46 41123 14 12096
14 MIŚ Mysłowice 59 55700   40 41517 19 14183
15 MDK POŁUDNIE Katowice 56 55974   42 43969 14 12005
16 NITRON Krupski Młyn 56 55913   48 46291 8 9622
17 MOK GUIDO Zabrze 56 54176   51 45227 5 8949
18 LKS Górki Śląskie 56 54100   45 42877 11 11223
19 GOKiR Połomia  55 52409   49 43442 6 8967
20 LKS FORTECA Świerklany 51 55282   44 46110 7 9172
21 SK BARBARA Chorzów II 51 53578   37 41824 14 11754
22 KWK WUJEK Katowice 51 50225   40 40810 11 9415
23 UNIA Bieruń 50 54131   40 43453 10 10678
24 TKKF RELAKS Wodzisław Śląski 49 50623   36 39680 13 10943
25 SILESIA Tarnowskie Góry II 48 50933   36 39034 12 11899
Grupa   Drużyna Końcowy   1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Ser
I 1 SK BARBARA Chorzów II 14 11754   5 3231 4 3229 4 3197 1 2097
2 ZAGŁOBA Tychy 13 11318   2 2704 5 3290 2 2177 4 3147
3 SILESIA Tarnowskie Góry II 12 11899   3 2817 1 2036 5 4156 3 2890
4 CHEMIK Siemianowice Śl. 11 10422   1 1762 2 2493 3 2510 5 3657
5 UNIA Bieruń 10 10678   4 3215 3 3114 1 1786 2 2563
                           
II 1 AMICUS KWK STASZIC Katowice II 16 13391   4 3190 3 3102 4 2895 5 4204
2 TKKF RELAKS Wodzisław Śląski 13 10943   5 3247 1 2404 5 3387 2 1905
3 SK BARBARA Chorzów  12 10809   3 2479 2 2502 3 2769 4 3059
4 ASY WISUS Żory II 10 9711   2 2212 5 3400 2 2517 1 1582
5 KS INSTALBUD Góra-Jankowice 9 9754   1 1988 4 3157 1 2077 3 2532
                           
III 1 MIŚ Mysłowice 19 14183   5 3767 5 3689 4 3050 5 3677
2 DK Rybnik Chwałowice NZSS Sol 14 12888   4 2827 3 2772 5 4163 2 3126
3 4 KORONY MDK Szopienice 14 12096   3 2564 4 3674 3 2330 4 3528
4 NITRON Krupski Młyn 8 9622   2 2367 1 1864 2 2133 3 3258
5 MOK GUIDO Zabrze 5 8949   1 2220 2 2136 1 1821 1 2772
                           
IV 1 SAKOP 4 ASY Bytom 16 13032   4 3347 4 3359 3 2912 5 3414
2 KS CHSM Chorzów II 14 12834   5 3802 3 3025 2 2795 4 3212
3 MDK POŁUDNIE Katowice 14 12005   3 2939 5 3722 5 3794 1 1550
4 ORKAN Mikołów-Kamionka 10 10911   2 2759 2 2759 4 3425 2 1968
5 GOKiR Połomia  6 8967   1 1680 1 2485 1 2082 3 2720
                           
V 1 KS CHSM Chorzów  18 12784   5 3876 5 3128 5 3010 3 2770
2 SZOMBIERKI Bytom  13 10956   4 2730 4 3106 3 2640 2 2480
3 LKS Górki Śląskie 11 11223   3 2661 3 2967 1 2146 4 3449
4 KWK WUJEK Katowice 11 9415   1 1798 1 1178 4 2669 5 3770
5 LKS FORTECA Świerklany 7 9172   2 2406 2 2886 2 2183 1 1697
Kol Gr Kod Drużyna - Nr Start Kod Drużyna - Nr Start. Kod Drużyna - Nr Start. Kod Drużyna - Nr Start. Kod Drużyna - Nr Start
              I Kolejka                  
  I A BARBARA II B BARBARA C MIŚ D MDK POŁ E WUJEK
    1, 2, 3, 4   5, 6, 7, 8   9, 10, 11, 12   13, 14, 15, 16   17,18,19,20
  II F CHSM II G CHSM II H CHEMIK I AMICIS II J 4 KORONY
    21,22,23,24   25,26,27,28   29,30,31,32   33,34,35,36   37,38,39,40
I III K INSTALBUD L GUIDO Ł SAKOP M SZOMBIERKI N UNIA
  41,42,43,44   45,46,47,48   49,50,51,52   53,54,55,56   57,58,59,60
  IV O FORTECA P ZAGŁOBA R WISUS II S Chwałowice T ORKAN
    61,62,63,64   65,66,67,68   69,70,71,72   73,74,75,76   77,78,79,80
  V U NITRON W Połomia  X LKS Górki Śląskie Y SILESIA  II Z RELAKS
    81,82,83 84   85,86,87,88   89,90,91,92   93,94,95,96   97,98,99,100
            II KOLEJKA        
  I A BARBARA II F CHSM II K INSTALBUD O FORTECA U NITRON
    1, 2, 3, 4   5, 6, 7, 8   9,10,11, 12   13,14,15,16   17,18,19,20
  II B BARBARA G CHSM II L GUIDO P ZAGŁOBA W Połomia 
    21,22,23,24   25,26,27,28   29,30,31,32   33,34,35,36   37,38,39,40
II III C MIŚ H CHEMIK Ł SAKOP R WISUS II X LKS Górki Śląskie
  41,42,43,44   45,46,47,48   49,50,51,52   53,54,55,56   57,58,59,60
  IV D MDK POŁ I AMICIS II M SZOMBIERKI S Chwałowice Y SILESIA  II
    61,62,63,64   65,66,67,68   69,70,71,72   73,74,75,76   77,78,79,80
  V E WUJEK J 4 KORONY N UNIA T ORKAN Z RELAKS
    81,82,83,84   85,86,87,88   89,90,91,92   93,94,95,96   97,98,99,100
                III KOLEJKA                
  I G CHSM II K INSTALBUD T ORKAN C MIŚ Y SILESIA  II
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II H CHEMIK L GUIDO O FORTECA D MDK POŁ Z RELAKS
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
III III I AMICIS II Ł SAKOP P ZAGŁOBA E WUJEK U NITRON
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV J 4 KORONY M SZOMBIERKI R WISUS II A BARBARA II W Połomia 
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V F CHSM II N UNIA S Chwałowice B BARBARA X LKS Górki Śląskie
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,
                IV KOLEJKA                
  I W Połomia  S Chwałowice K INSTALBUD H CHEMIK E WUJEK
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II X LKS Górki Śląskie T ORKAN L GUIDO I AMICIS II A BARBARA II
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
IV III Y SILESIA  II O FORTECA Ł SAKOP J 4 KORONY B BARBARA
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV Z RELAKS P ZAGŁOBA M SZOMBIERKI F CHSM II C MIŚ
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V U NITRON R WISUS II N UNIA G CHSM II D MDK POŁ
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,
                V KOLEJKA                
  I P ZAGŁOBA A BARBARA II Y SILESIA  II N UNIA H CHEMIK
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II R WISUS II B BARBARA Z RELAKS K INSTALBUD I AMICIS II
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
V III S Chwałowice C MIŚ U NITRON L GUIDO J 4 KORONY
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV T ORKAN D MDK POŁ W Połomia  Ł SAKOP F CHSM II
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V O FORTECA E WUJEK X LKS Górki Śląskie M SZOMBIERKI G CHSM II
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,
                VI KOLEJKA                
  I Z RELAKS G CHSM II Ł SAKOP S Chwałowice A BARBARA II
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II U NITRON H CHEMIK M SZOMBIERKI T ORKAN B BARBARA
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
VI III W Połomia  I AMICIS II N UNIA O FORTECA C MIŚ
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV X LKS Górki Śląskie J 4 KORONY K INSTALBUD P ZAGŁOBA D MDK POŁ
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V Y SILESIA  II F CHSM II L GUIDO R WISUS II E WUJEK
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,