Polski Związek Skata
Liga

IV Liga 2019

 PO V KOLEJCE

Mce   Nazwa Drużyny P.D. P.M.   Przed Kol 28 04 2019
  P.D P.M. P.D P.M.
1 H PIAST Leszczyny 83 64201   67 51454 16 12747
2 R WALET Pawłowice 80 60907   66 49864 14 11043
3 T JARDEX WDK Szczejkowice 78 62728   60 49799 18 12929
4 Z LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice II 65 57657   54 46772 11 10885
5 O SOKÓŁ Imielin 65 53448   54 44311 11 9137
6 M LZS Kujawy 65 52513   52 41156 13 11357
7 Y TĘCZA Tychy 63 52488   51 41277 12 11211
8 L DK STRZELEC Strzelce Opolskie 61 55832   50 45408 11 10424
9 P DDK Brzeziny Śląskie 60 55260   46 43506 14 11754
10 X JORDAN Kończyce Zabrze II 59 53719   42 41439 17 12280
11 G ASY WISUS Żory III 59 51048   52 43070 7 7978
12 K OSP Lędziny II 58 55386   46 44120 12 11266
13 Ł LKS Miedźna 58 54361   50 45038 8 9323
14 E KS CZARNI Gorzyce 57 55459   45 43657 12 11802
15 F ASY WISUS Żory IV 57 54610   49 45254 8 9356
16 W TUZY Halemba Ruda Śląska 57 53361   43 41621 14 11740
17 I GÓRNIK Boguszowice 57 50835   46 41028 11 9807
18 U MOK GUIDO Zabrze II 55 54644   42 43318 13 11326
19 C KSS Marcel Radlin 55 52057   39 40267 16 11790
20 D LKS Lyski II 54 50656   42 39684 12 10972
21 B KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 52 53070   40 41954 12 11116
22 S SK Łąka 52 52250   39 40458 13 11792
23 J BUK Rudy  51 49880   44 40573 7 9307
24 A SC HERKULES Rydułtowy II 50 50272   43 41348 7 8924
25 N LZS Leśnica 49 50220   38 39265 11 10955
Grupa   Drużyna Końcowy   1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Ser
I 1 PIAST Leszczyny 16 12747   5 4096 4 2938 3 2692 4 3021
2 DDK Brzeziny Śląskie 14 11754   4 3456 1 1990 4 3150 5 3158
3 TĘCZA Tychy 12 11211   3 2829 3 2638 5 3305 1 2439
4 LZS Leśnica 11 10955   2 2570 5 3322 2 2612 2 2451
5 SC HERKULES Rydułtowy II 7 8924   1 1632 2 2182 1 2429 3 2681
                           
II 1 WALET Pawłowice 14 11043   4 2783 4 3231 5 3077 1 1952
2 OSP Lędziny II 12 11266   2 2681 3 2406 3 3025 4 3154
3 KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 12 11116   5 3620 1 1715 4 3075 2 2706
4 LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice II 11 10885   1 1567 5 3528 2 2872 3 2918
5 GÓRNIK Boguszowice 11 9807   3 2725 2 1941 1 1853 5 3288
                           
III 1 KSS Marcel Radlin 16 11790   5 3465 5 3056 1 1643 5 3626
2 SK Łąka 13 11792   4 2911 1 2619 5 3551 3 2711
3 MOK GUIDO Zabrze II 13 11326   2 2303 3 2931 4 3136 4 2956
4 DK STRZELEC Strzelce Opolskie 11 10424   3 2544 4 2936 2 2279 2 2665
5 BUK Rudy  7 9307   1 1997 2 2846 3 2917 1 1547
                           
IV 1 JARDEX WDK Szczejkowice 18 12929   5 3126 4 3393 4 2964 5 3446
2 TUZY Halemba Ruda Śląska 14 11740   2 2329 5 3654 5 3146 2 2611
3 LKS Lyski II 12 10972   3 2507 2 2720 3 2723 4 3022
4 ASY WISUS Żory IV 8 9356   1 1964 3 2953 1 1570 3 2869
5 LKS Miedźna 8 9323   4 2645 1 2144 2 2598 1 1936
                           
V 1 JORDAN Kończyce Zabrze II 17 12280   5 3411 2 2176 5 3348 5 3345
2 LZS Kujawy 13 11357   4 3155 1 1706 4 3262 4 3234
3 KS CZARNI Gorzyce 12 11802   2 2444 4 3038 3 3193 3 3127
4 SOKÓŁ Imielin 11 9137   3 2807 5 3090 1 1736 2 1504
5 ASY WISUS Żory III 7 7978   1 2100 3 2674 2 2048 1 1156
Kol Gr Kod Drużyna - Nr Start Kod Druzyna - Nr Start Kod Drużyna - Nr Start Kod Drużyna - Nr Start Kod  Drużyna - Nr Start
            I KOLEJKA                  
  I A HERK  II B ROGÓW C MARCEL D LYSKI II E CZARNI
    1, 2, 3, 4,   5, 6, 7, 8   9,10,11,12   13,14,15,16   17,18,19,20
  II F WISUS IV G WISUS III H PIAST I GÓRNIK J BUK
    21,22,23,24   25,26,27,28   29,30,31,32   33,34,35,36   37,38,39,40
I III K OSP II L STRZELEC Ł Miedźna M Kujawy N Lesnica
  41,42,43,44   45,46,47,48   49,50,51,52   53,54,55,56   57,58,59,60
  IV O SOKÓŁ P Brzeziny R Walet S SK Łąka T JARDEX
    61,62,63,64   65,66,67,68   69,70,71,72   73,74,75,76   77,78,79,80
  V U GUIDO II W TUZY X JORDAN II Y TĘCZA Z JEDNOŚĆ II
    81,82,83,84   85,86,87,88   89,90,91,92   93,94,95,96   97,98,99,100
            II KOLEJKA                  
  I A HERK  II F WISUS IV K OSP II O SOKÓŁ U GUIDO II
    1, 2, 3, 4,   5, 6, 7, 8   9,10,11,12   13,14,15,16   17,18,19,20
  II B ROGÓW G WISUS III L STRZELEC P Brzeziny W TUZY
    21,22,23,24   25,26,27,28   29,30,31,32   33,34,35,36   37,38,39,40
II III C MARCEL H PIAST Ł Miedźna R Walet X JORDAN II
  41,42,43,44   45,46,47,48   49,50,51,52   53,54,55,56   57,58,59,60
  IV D LYSKI II I GÓRNIK M Kujawy S SK Łąka Y TĘCZA
    61,62,63,64   65,66,67,68   69,70,71,72   73,74,75,76   77,78,79,80
  V E CZARNI J BUK N Lesnica T JARDEX Z JEDNOŚĆ II
    81,82,83,84   85,86,87,88   89,90,91,92   93,94,95,96   97,98,99,100
            III KOLEJKA                  
  I G WISUS III K OSP II T JARDEX C MARCEL Y TĘCZA
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II H PIAST L STRZELEC O SOKÓŁ D LYSKI II Z JEDNOŚĆ II
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
III III I GÓRNIK Ł Miedźna P Brzeziny E CZARNI U GUIDO II
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV J BUK M Kujawy R Walet A HERK  II W TUZY
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V F WISUS IV N Lesnica S SK Łąka B ROGÓW X JORDAN II
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,
                                 
  I W TUZY S SK Łąka K OSP II H PIAST E CZARNI
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II X JORDAN II T JARDEX L STRZELEC I GÓRNIK A HERK  II
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
IV III Y TĘCZA O SOKÓŁ Ł Miedźna J BUK B ROGÓW
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV Z JEDNOŚĆ II P Brzeziny M Kujawy F WISUS IV C MARCEL
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V U GUIDO II R Walet N Lesnica G WISUS III D LYSKI II
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,
                                 
  I P Brzeziny A HERK  II Y TĘCZA N Lesnica H PIAST
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II R Walet B ROGÓW Z JEDNOŚĆ II K OSP II I GÓRNIK
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
V III S SK Łąka C MARCEL U GUIDO II L STRZELEC J BUK
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV T JARDEX D LYSKI II W TUZY Ł Miedźna F WISUS IV
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V O SOKÓŁ E CZARNI X JORDAN II M Kujawy G WISUS III
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,
                                 
  I Z JEDNOŚĆ II G WISUS III Ł Miedźna S SK Łąka A HERK  II
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II U GUIDO II H PIAST M Kujawy T JARDEX B ROGÓW
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
VI III W TUZY I GÓRNIK N Lesnica O SOKÓŁ C MARCEL
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV X JORDAN II J BUK K OSP II P Brzeziny D LYSKI II
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V Y TĘCZA F WISUS IV L STRZELEC R Walet E CZARNI
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,