Polski Związek Skata
Liga

Katowice

Liga Okręgów Katowice i Miasto-Tychy

Mce Nazwa Drużyny P.D. P.M. Przed Turniejem V Kolejka
P.D. P.M. P.D. P.M.
1 GÓRNIK Wesoła 57 61142 47 50484 10 10658
2 DDK Brzeziny Śl. 57 60961 42 48666 15 12295
3 BAZYL Tychy 52 59154 36 44724 16 14430
4 MDK Kalety 50 55654 40 44633 10 11021
5 SOKÓŁ Imielin II 44 51806 35 42004 9 9802
6 KS CHSM Chorzów 41 48316 33 38689 8 9627
7 PZKS FENIKS Chorzów 41 51510 29 40031 12 11479
8 KS CZUŁOWIANKA Tychy 38 49994 28 39590 10 10404
9 GÓRNOŚLĄZAK Mysłowice 36 49482 28 39967 8 9515
10 MDK Zawodzie 34 48563 28 40092 6 8471
11 GTS PIEKUŚ Bojszowy 32 39563 32 39563 0 0
12 PIEKUŚ SUBLE Tychy II 30 40306 30 40306 0 0
    Grupa  I    
1 K BAZYL Tychy 16 14430
2 S GÓRNIK Wesoła 10 10658
3 D MDK Zawodzie 6 8471
4 F GTS PIEKUŚ Bojszowy 0 0
    Grupa  II    
1 L DDK Brzeziny Śl. 15 12295
2 T SOKÓŁ Imielin II 9 9802
3 C GÓRNOŚLĄZAK Mysłowice 8 9515
4 E PIEKUŚ SUBLE Tychy II 0 0
    Grupa  III    
1 M PZKS FENIKS Chorzów 12 11479
2 P MDK Kalety 10 11021
3 B KS CZUŁOWIANKA Tychy 10 10404
4 J KS CHSM Chorzów 8 9627
Nr kol,  data,  Gospodarz Grupa Kod Nazwa drużyny,                  numery  startowe  zawod. Kod Nazwa  drużyny,                  numery  startowe  zawod. Kod Nazwa  drużyny,                  numery  startowe  zawod. Kod Nazwa  drużyny,                  numery  startowe  zawod.
1 Kolejka   OKRĘG Bar Maja Chorzów Boj. O Wolność i Demokr. 1 25.02.2017 I A BAZYL B CZUŁOWIANKA C BOJSZOWY D PIEKUŚ II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
II E BRZEZINY F ZAWODZIE H GÓRNOŚLĄZAK J WESOŁA
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
III K KALETY L FENIKS M CHSM N SOKÓŁ
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
IV P   R   S   T  
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
2. Kolejka   SOKÓŁ DK SOKOLNIA Imielin Imielińska 29 26.03.2017 I A BAZYL E BRZEZINY K KALETY P  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
II B CZUŁOWIANKA F ZAWODZIE L FENIKS R  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
III C BOJSZOWY H GÓRNOŚLĄZAK M CHSM S  
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
IV D PIEKUŚ II J WESOŁA N SOKÓŁ T  
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
3. Kolejka   PZKS Bar Maja Chorzów Boj. O Wolność i Demokr. 1 08.04.2017 I E BAZYL N ZAWODZIE S CHSM B  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
II F CZUŁOWIANKA M GÓRNOŚLĄZAK T SOKÓŁ A  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
III H BOJSZOWY L WESOŁA P KALETY D  
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
IV J PIEKUŚ II K BRZEZINY R FENIKS C  
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
4. Kolejka  BAZYL Bar u Filipa Tychy Paprocańska 45 10.09.2017 I K BAZYL S GÓRNOŚLĄZAK D FENIKS F  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
II L CZUŁOWIANKA T WESOŁA C CHSM E  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
III M BOJSZOWY P BRZEZINY B SOKÓŁ J  
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
IV N PIEKUŚ II R ZAWODZIE A KALETY H  
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
5. Kolejka CHSM Klub Pokolenie Chorzów Młodzieżowa 29 21.10.2017 I P 1 C 4 F 7 N 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
II R 2 D 5 E 8 M 11
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
III S 3 A 6 J 9 L 12
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
IV T   B   H   K  
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64