Polski Związek Skata
Liga

III Liga 2018

Mce Nazwa Drużyny P.D. P.M. Przed Kol Zap.Bieżący
P.D P.M. P.D P.M.
1 KS Wyry  61 49797 44 37552 17 12245
2 GOKiR Połomia  58 44836 44 34362 14 10474
3 UNIA Bieruń 57 45887 43 35032 14 10855
4 LECH Kędzierzyn Kożle 56 47807 41 34189 15 13618
5 KS CHSM Chorzów II 54 44215 36 31268 18 12947
6 DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solid II 53 45433 40 33922 13 11511
7 ISKRA Rybnik 53 45049 40 34788 13 10261
8 LZS SWORNICA Czarnowąsy Opole 51 45414 35 32600 16 12814
9 TKKF SKAT Racibórz 51 44347 38 32968 13 11379
10 S.C. HERKULES Rydułtowy 50 47087 39 35768 11 11319
11 AMICUS KWK STASZIC Katowice II 50 46301 37 34109 13 12192
12 ZAWISZA TURYSTA Stara Kuźnia 49 44310 38 33570 11 10740
13 WOK Skrzyszów 49 43072 35 31977 14 11095
14 MIFAMA Mikołów  47 44600 41 34835 6 9765
15 O6 KLEOFAS Katowice 47 43379 38 33752 9 9627
16 LWSM Knurów 47 43302 33 31852 14 11450
17 DĄBKI Mościska 46 42563 30 30189 16 12374
18 KS ŁABĘDY Gliwice 45 43599 34 32873 11 10726
19 KS ŁABĘDY Gliwice II 44 43285 35 33181 9 10104
20 SKAT Kolonowskie 44 40241 34 30186 10 10055
21 LKS Miedżna 43 40097 36 31249 7 8848
22 JORDAN Kończyce Zabrze II 41 40420 28 29055 13 11365
23 U JANA Tychy  36 40101 25 29415 11 10686
24 WISUS Żory II 34 38257 28 30485 6 7772
25 KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 34 38086 28 29261 6 8825
Grupa   Drużyna Końcowy   1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Ser
I 1 AMICUS KWK STASZIC Katowice II 13 12192   3 2964 2 2916 3 2456 5 3856
2 LZS SWORNICA Czarnowąsy Opole 16 12814   4 3149 5 3589 4 3094 3 2982
3 LWSM Knurów 14 11450   1 1745 4 3431 5 3246 4 3028
4 MIFAMA Mikołów  6 9765   2 2388 1 2425 2 2242 1 2710
5 S.C. HERKULES Rydułtowy 11 11319   5 3333 3 2981 1 2097 2 2908
                           
II 1 ISKRA Rybnik 13 10261   2 2115 4 2824 3 2460 4 2862
2 O6 KLEOFAS Katowice 9 9627   4 2602 1 2219 1 1994 3 2812
3 U JANA Tychy  11 10686   5 3403 3 2764 2 2398 1 2121
4 UNIA Bieruń 14 10855   3 2531 2 2323 4 2812 5 3189
5 TKKF SKAT Racibórz 13 11379   1 1850 5 3491 5 3572 2 2466
                           
III 1 DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solid II 13 11511   4 2893 4 3240 4 3266 1 2112
2 LECH Kędzierzyn Kożle 15 13618   5 3867 3 2918 2 2777 5 4056
3 KS ŁABĘDY Gliwice II 9 10104   2 2502 2 2143 3 3139 2 2320
4 KS Wyry  17 12245   3 2688 5 3306 5 3419 4 2832
5 KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 6 8825   1 1896 1 2126 1 2330 3 2473
                           
IV 1 WISUS Żory II 6 7772   1 1540 1 1313 3 2610 1 2309
2 ZAWISZA TURYSTA Stara Kuźnia 11 10740   4 3665 3 2573 1 1731 3 2771
3 JORDAN Kończyce Zabrze II 13 11365   2 2444 5 3162 2 2581 4 3178
4 DĄBKI Mościska 16 12374   5 4098 4 2900 5 2712 2 2664
5 GOKiR Połomia  14 10474   3 2693 2 1918 4 2681 5 3182
                           
V 1 KS CHSM Chorzów II 18 12947   5 3223 5 3376 3 2889 5 3459
2 SKAT Kolonowskie 10 10055   3 2649 2 2254 4 3007 1 2145
3 KS ŁABĘDY Gliwice 11 10726   2 2470 4 2918 2 2841 3 2497
4 LKS Miedżna 7 8848   1 1307 1 2253 1 2550 4 2738
5 WOK Skrzyszów 14 11095   4 2939 3 2601 5 3337 2 2218
Nr kol. Grupa Kod Drużyna Kod Drużyna Kod Drużyna Kod Drużyna Kod Drużyna
            I KOLEJKA        
  I A TKKF SKAT B PRZY Rog C GOKiR Poł D WOK Skrzy E HERKULES
    1,  2,  3,  4   5,  6,  7,  8   9,10,11,12,   13,14,15 16   17,18,19, 20
  II F DĄBKI Moś G LKS Miedż H MIFAMA M I UNIA Bieruń J KS Wyry 
    21, 22,23,24   25,26,27, 28   29,30,31,32   33,34,35,36   37,38,39, 40
I III K LWSM Knur L U JANA T Ł ŁABĘDY  II M JORDAN  II N KS ŁABĘDY
  41,42 43,44   45, 46,47,48   49,50,51,52   53,54,55,56   57, 58,59,60
  IV O LECH Koż P ZAWISZA R Kolonowskie S SWORNICA T KLEOFAS
    61,62 63,64   65,66,67,68   69,70,71,72   73,74 75 76   77, 78,79,80
  V U KS CHSM II W AMICUS  II X ISKRA Ryb Y Chwałowi II Z WISUS Żo II
    81,82,83,84   85, 86,87,88   89,90,91,92   93,94,95,96   97,98,99,100
            II KOLEJKA        
  I A TKKF SKAT F DĄBKI Moś K LWSM Knu O Kędzie Koż U KS CHSM II
    1,  2,  3,  4   5,  6,  7,  8   9, 10, 11, 12   13,14,1, 16   17,18,19,20
  II B PRZYS Rog G LKS Miedż L U JANA T P ZAWISZA W AMICUS  II
    21,22,23,24   25, 26,27,28   29,30,31,32   33,34,35, 6   37,38,39,40
II III C GOKiR Poł H MIFAMA M Ł ŁABĘDY  II R Kolonowskie X ISKRA Rybn
  41,42,43,44   45, 46,47,48   49,50,51,52   53,54,55,56   57,58,59, 60
  IV D WOK Skrz I UNIA Bieruń M JORDAN II S SWORNICA Y Chwałowi II
    61,62,63, 64   65,66, 67,68   69,70,71,72   73,74,75 76   77,78,79,80
  V E HERKULES J KS Wyry  N ŁABĘDY T KLEOFAS Z WISUS Ż II
    81,82,83,84   85, 86,87,88   89,90,91,92   93,94,95 96   97,98,99,100
            III KOLEJKA        
  I G LKS Miedż K LWSM Knur T KLEOFAS C GOKiR Poło Y Chwałow II
    1,  2,  3,  4   5,  6,  7,  8   9, 10, 11, 12   13,14,15,16   17,18, 19,20
  II H MIFAMA M L U JANA T O LECH Koż D WOK Skrzy Z WISUS Ż II
    21,22,23,24   25,26,27,28   29,30,31,32   33, 34,35,36   37,38,39,40
III III I UNIA Bieruń Ł ŁABĘDY II P ZAWISZA E HERKULES U KS CHSM  II
  41,42,43,44   45,46, 47,48   49,50, 51,52   53,54,55,56   57,58, 59,60
  IV J KS Wyry  M JORDAN  II R Kolonowskie A TKKF SKAT W AMICUS  II
    61,62,63,64   65,66, 67,68   69,70,71,72   73,74,75,76   77,78, 79,80
  V F DĄBKI Moś N KS ŁABĘDY S SWORNICA B PRZYS Rog X ISKRA Rybnik
    81,82,83, 84   85,86, 87,88   89,90,91,92   93,94,95,96   97,98,99,100
            IV KOLEJKA        
  I W AMICUS  II S SWORNICA K LWSM Knu H MIFAMA M E HERKULES
    1,  2,  3,   4   5,  6,  7,  8   9,10,11,12   13,14,15,16   17,18,19 20
  II X ISKRA Ry T  KLEOFAS L U JANA T I UNIA Bieruń A TKKF SKAT
    21,22,23,24   25,26, 27,28   29,30,31,32   33,34,35,36   37,38, 39,40
IV III Y Chwałowic II O LECH Koż Ł ŁABĘDY  II J KS Wyry  B PRZY Rog
  41,42,43,44   45, 46,47,48   49,50,51,52   53,54,55,56   57,58, 59,60
  IV Z WISUS Ż II P ZAWISZA M JORDAN II F DĄBKI Moś C GOKiR Poło
    61,62,63,64   65,66,67,68,   69,70,71,72   73,74,75,76   77,78, 79,80
  V U KS CHSM II R Kolonowskie N ŁABĘDY G LKS Miedż D WOK Skrzy
    81,82,83,84   85,86,87 88   89,90,91,92   93,94,95,96   97,98,99,100
            V Kolejka        
  I P ZAWISZA A TKKF SKAT Y Chwałowi II N ŁABĘDY H MIFAMA Mik
    1,  2,  3,   4   5,  6,   7,   8   9,10, 11, 12   13,14,15,16   17,18, 9 20
  II R Kolonowskie B PRZYS Rog Z WISUS Ż II K LWSM Knu I UNIA Bieruń
    21,22,23,24   25,26,27,28   29,30,31,32   33,34,35,36   37,38, 39,40
V III S SWORNICA C GOKiR Poł U KS CHSM II L U JANA T J KS Wyry 
  41,42,43 44   45,46,47,48   49,50,51,52   53,54,55,56   57,58, 59,60
  IV T KLEOFAS D WOK Skrz W AMICUS  II Ł ŁABĘDY II F DĄBKI Moś
    61,62,63,64   65,66,67,68   69,70,71,72   73,74,75,76   77,78, 79,80
  V O LECH Koż E HERKULES X ISKRA Ryb M JORDAN  II G LKS Miedż
    81,82,83,84   85,86,87,88   89,90,91,92   93,94,95,96   97,98,99,100
            VI KOLEJKA        
  I Z WISUS Ż II G LKS Miedż Ł ŁABĘDY  II S SWORNICA A TKKF SKAT
    1,  2,  3,  4   5,  6,  7,  8   9, 10, 11,12   13,14,15,16   17,18,19,20
  II U KS CHSM II H MIFAMA M M JORDAN  II T KLEOFAS B PRZYS Rog
    21,22,23,24   25,26,27,28   29,30,31,32   33,34,35,36,   37,38,39,40
VI III W AMICUS  II I UNIA Bieruń N ŁABĘDY O LECH Koż C GOKiR Po
  41,42,43,44   45,46,47,48   49,50,51,52   53,54,55,56   57,58,59,60
  IV X ISKRA Ryb J KS Wyry  K LWSM Knu P ZAWISZA D WOK Skrzy
    61,62,63,64   65,66,67,68   69,70,71,72   73,74,75,76   77,78,79,80
  V Y Chwałowi II F DĄBKI Moś L U JANA T R Kolonowskie E HERKULES
    81,82,83,84   85,86,87,88   89,90,91,92   93,94,95,96   97,98,99,100