Polski Związek Skata
Terminarz

VIII GPO Zabrze - 20 lat MOK GUIDO Zabrze

UWAGA !!!
Z powodu ciągłych zmian decyzji związanych z pandemią "koronawirusa" ostateczny
termin zgłaszania zawodników upływa w czwartek 15-10-2020. 
W przypadku ograniczenia ilości osób decyduje kolejność zgłoszenia.

/userfiles/8 GPO Zabrze 2020 GUIDO info 22.xlsx

8 GPO Zabrze

 
20 Lat MOK GUIDO Zabrze  
o puchar Kazimierza Narasa Prezesa "Grupy KOK"  
Organizator: MOK Zabrze i klub MOK GUIDO Zabrze  
Termin: 17 październik 2020 (sobota) godz. 9.00  
  do 15-10-2020 (czwartek) włącznie  
Miejsce:    MOK Zabrze ul. 3 Maja 91  
Kierownictwo: kol. Bogdan Gierszendorf  tel.  504 601 787  
Sędzia:    powołany przez organizatorów  
Reguły gry: 2 serie po 48 rozdań.  Obowiązuje Regulamin  
  Międzynarodowych Przepisów Gry w Skata.  
Opłata startowa:   25 zł  z wyłączeniem Kobiet i Juniorów  
Nagrody: nagrody od sponsorów + nagrody  
  zgodnie z uchwałą zarządu OZSkat Zabrze  
Zgłoszenia: przyjmuje kol. B.Gierszendorf tel. 504 601 787  
  do 15-10-2020 (czwartek) włącznie  
- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków,
- każdy startujący zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie ,  
- udział w turnieju pociąga za sobą zgodę uczestników na publikację zdjęć i danych
   osobowych w komunikatorach społecznych.
- W związku z pandemią COVID - 19 wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do 
  przestrzegania obowiązujących przepisów w tym zakresie.

« powrót do listy