Polski Związek Skata

Komunikaty - MP Costa Toscana

Komunikat nr 1 - Costa Toscania

Pilny komunikat

dla uczestników rejsu Costa Toskana

 

Szanowni uczestnicy, przyszedł czas na finalizację Naszego wyjazdu na rejs.

Trzeba w trybie pilnym podać dane potrzebne do przydziału kabin oraz dokonać ostatecznych płatności za wycieczkę.

Dane do podania

- nazwisko ,imię

- Adres mailowy (wystarczy jeden na kabinę)

- nr telefonu rozpoczynający się od +48

-datę urodzenia w formacie ddmmrr

-rodzaj i nr dokumentu tożsamości

- datę wydania i datę ważności dokumentu

-adres zamieszkania, kod pocztowy, miasto

- liczba osób w kabinie

-kontakt awaryjny w kraju (imię nazwisko i nr tel od +48

Dane należy przesłać najpóźniej do 11.03.2022 do Papkala Janusz Januszek_007@o2.pl oraz Cyran Eugeniusz Eugeniusz.cyran1@gmail.com

Opłaty

- Wpłaty w euro mają zostać dokonane do dnia 15.03

- Wpłaty na przejazd ulegają nieznacznej zmianie do kwoty 600 zł od osoby (zmiany podyktowane wzrostem cen paliw i opłat autostradowych w UE ). Wpłaty na przejazd w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2022.

Krzysztof Kołodziejczyk