Polski Związek Skata
Regulaminy / Druki

Karta Praw i Obowiązków Reprezentanta Polski Polskiego Związku Skata

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o Kulturze fizycznej (Dziennik Ustaw z 2001 r. nr 81 pozycja 1).

 1. Definicja reprezentanta Polski i uczestnika MŚ, ME , Champions-League, oraz innych imprez międzynarodowych.
  1. Reprezentantem Polski w skacie jest zawodnik, który posiada licencje PZSkat i został powołany do składu reprezentacji.
  2. Uczestnik - członek PZSkat, obywatel polski, który wszedł w posiadanie pakietu startowego na MŚ, ME organizowane przez ISPA WORLD, imprez organizowanych przez DSKV, lub inne Organizacje Skatowe.
 2. Prawa reprezentanta Polski
  1. Korzystać z wszelkich udogodnień jakie stwarza PZSkat dla zapewnienia wszystkim graczom (w miarę możliwości) niezbędnych warunków do przygotowań startowych (organizowanie ligi, MP, PP, GP oraz turniejów okolicznościowych) celem podnoszenia kwalifikacji i umiejętności sportowych.
  2. W miarę możliwości korzystać z pozyskiwanych przez PZSkat sponsorów.
 3. Obowiązki reprezentanta Polski.
  1. Każdy z graczy ma obowiązek dostosować się na imprezach rangi międzynarodowej do wymogów regulaminu ISPA WORLD, PZ Skat, lub innego organizatora turnieju, w szczególności dotyczących :
   • zachowań podczas rozgrywania turniejów
   • bezwzględnego respektowania poleceń sędziego i organizatora imprezy
   • palenia tytoniu
   • spożywania alkoholu
   • korzystania z telefonów komórkowych w miejscu i pobliżu rozgrywek
   • rzetelnie wypełniać wszelkie nakazane mu czynności przez organizatorów
 4. Postanowienia ogólne
  1. Wszelkie naruszenia dyscypliny będą karane z pełną surowością regulaminową włącznie ze skreśleniem z listy uczestników jak i umieszczeniem takiego gracza na tzw. "Czarnej Liście"; ISPA WORLD, DSKV oraz PZSkat dotyczącej bezwzględnego zakazu gry w turniejach skatowych.
  2. Interpretacje powyższych przepisów należą do Zarządu PZSkat.

Za Zarząd PZSkat
Prezes Henryk Brzoska