Polski Związek Skata
Okręgi

Śląsk-Południe

Puchar Burmistrza - m. Orzesza

Puchar Burmistrza Miasta Orzesze
Zawody  przeprowadził  (klub): DĄBKI Mościska     07-05-2022
Kierownik zaw. Adam Żołneczko Sędzia: Adam Żołneczko
Protokolant: Adam Żołneczko    
Mce Nr St. Nazwisko,  imię Miejscowość S U M A 1  Seria 2  Seria 3  Seria
      Z gry w     Z gry w     Z gry w     Z gry w
1 13 Mazur Konrad Gardawice 3495 31 1024 8 1091 11 1380 12
2 14 Gawron Bogdan Żory 3259 33 977 9 1310 13 972 11
3 10 Świerkot Eugeniusz Żory 3061 27 361 5 935 9 1765 13
4 19 Ciwis Teodor Wyry 3002 23 1160 9 1056 8 786 6
5 23 Borko Grzegorz Tychy 2926 24 835 8 1329 11 762 5
6 7 Dąbrowski Marian Łaziska 2899 27 888 9 693 6 1318 12
7 43 Klęczar Stanisław Jankowice 2696 27 849 10 1051 9 796 8
8 38 Buchalik Alfons Żory 2683 23 254 5 1811 13 618 5
9 46 Paździor Henryk Żory 2655 23 773 5 922 8 960 10
10 2 Szymała Tomasz Żory 2599 18 1143 9 1022 7 434 2
11 27 Grochowiec Jan Tychy 2585 21 1104 10 894 6 587 5
12 41 Kalus Jerzy Woszczyce 2578 21 827 9 533 4 1218 8
13 16 Obirek Zbigniew Zawiść 2576 22 1344 10 669 7 563 5
14 12 Pietryja Feliks Studzionka 2570 24 1001 9 840 7 729 8
15 20 Kiełkowski Marek Pielgrzymowice 2508 25 828 10 858 9 822 6
16 45 Szafraniec Adrian  Palowice 2496 27 667 8 1260 11 569 8
17 31 Mordak Mariusz Tychy 2454 26 784 9 913 8 757 9
18 21 Szier Mirosław Mościska 2432 21 694 9 1109 7 629 5
19 11 Beczała Andrzej Pszczyna 2422 24 506 6 960 11 956 7
20 15 Koperwas Andrzej Bełk 2405 21 815 7 769 6 821 8
21 47 Latawiec Marek Wola 2397 28 880 7 966 11 551 10
22 9 Noga Krzysztof Łaziska 2368 25 435 7 1333 12 600 6
23 36 Tomecki Czesław Mikołów 2367 25 672 6 911 10 784 9
24 8 Bojdoł Janusz Gostyń 2361 18 758 6 764 5 839 7
25 34 Grzegorczyk Marian Żory 2360 29 1149 9 1167 12 44 8
26 44 Bojdoł Iwona Leszczyny 2360 23 812 8 1042 11 506 4
27 5 Waloszyński Ernest Łaziska 2293 22 824 8 493 5 976 9
28 37 Smusz Stefan Woszczyce 2252 19 808 6 622 6 822 7
29 24 Koperwas Czesław Zawada 2225 17 731 6 887 6 607 5
30 50 Grodoń Joachim Żory 2223 19 1181 11 358 2 684 6
31 40 Nowakowski Mirosław Mikołów 2157 23 626 7 984 10 547 6
32 42 Grela Alfred Żory 2128 16 411 5 332 2 1385 9
33 26 Pawlas Mariusz Żory 2084 25 1112 11 298 6 674 8
34 4 Ryszka Witold Mikołów 2074 20 703 6 668 7 703 7
35 18 Niemiec Stanisław Żory 2040 25 381 7 885 9 774 9
36 6 Hałacz Janusz Żory 2002 23 830 9 402 8 770 6
37 22 Gorol Marek Żory 1980 23 140 5 889 10 951 8
38 33 Szafraniec Zygmunt Palowice 1782 22 629 7 546 7 607 8
39 3 Poloczek Jan Rybówka 1722 17 609 6 895 7 218 4
40 48 Adamczyk Rajmund Leszczyny 1711 18 608 7 835 7 268 4
41 1 Kolonko Grzegorz Łaziska 1610 19 573 9 651 7 386 3
42 51 Czyż Leszek Jankowice 1589 29 1100 11 329 9 160 9
43 49 Niewiadomski Roman Gardawice 1512 13 462 6 790 5 260 2
44 28 Jabłoński Jacenty Cieszyn 1508 18 605 4 528 7 375 7
45 32 Kamiński Tadeusz Studzionka 1502 18 621 8 457 5 424 5
46 17 Matląg Dariusz Mościska 1480 15 470 3 472 4 538 8
47 35 Kąsek Andrzej Szczejkowice 1376 20 244 5 11 5 1121 10
48 52 Gryzło Stanisław Mikołów 1238 10 230 2 757 6 251 2
49 39 Rechenek Mieczysław Tychy 1217 24 706 8 317 4 194 12
50 29 Żołneczko Franciszek Zazdrość 1162 13 308 3 287 2 567 8
51 25 Żołneczko Sebastian Piasek 965 15 226 5 421 6 318 4
52 30 Tetla Marian Żory 569 20 549 7 -198 6 218 7

 

Puchar Burmistrza Miasta Orzesze
Zawody  przeprowadził  (klub): DĄBKI Mościska     ########
Kierownik zaw. Adam Żołneczko Sędzia: Adam Żołneczko
Protokolant: Adam Żołneczko    
Mce Nr St. Nazwisko,  imię Miejscowość S U M A 1  Seria 2  Seria 3  Seria
      Z gry w     Z gry w     Z gry w     Z gry w
1 13 Mazur Konrad Gardawice 3495 # 1024 8 1091 11 1380 12
2 14 Gawron Bogdan Żory 3259 # 977 9 1310 13 972 11
3 10 Świerkot Eugeniusz Żory 3061 # 361 5 935 9 1765 13
4 19 Ciwis Teodor Wyry 3002 # 1160 9 1056 8 786 6
5 23 Borko Grzegorz Tychy 2926 # 835 8 1329 11 762 5
6 7 Dąbrowski Marian Łaziska 2899 # 888 9 693 6 1318 12
7 43 Klęczar Stanisław Jankowice 2696 # 849 10 1051 9 796 8
8 38 Buchalik Alfons Żory 2683 # 254 5 1811 13 618 5
9 46 Paździor Henryk Żory 2655 # 773 5 922 8 960 10
10 2 Szymała Tomasz Żory 2599 # 1143 9 1022 7 434 2
11 27 Grochowiec Jan Tychy 2585 # 1104 10 894 6 587 5
12 41 Kalus Jerzy Woszczyce 2578 # 827 9 533 4 1218 8
13 16 Obirek Zbigniew Zawiść 2576 # 1344 10 669 7 563 5
14 12 Pietryja Feliks Studzionka 2570 # 1001 9 840 7 729 8
15 20 Kiełkowski Marek Pielgrzymowice 2508 # 828 10 858 9 822 6
16 45 Szafraniec Adrian  Palowice 2496 # 667 8 1260 11 569 8
17 31 Mordak Mariusz Tychy 2454 # 784 9 913 8 757 9
18 21 Szier Mirosław Mościska 2432 # 694 9 1109 7 629 5
19 11 Beczała Andrzej Pszczyna 2422 # 506 6 960 11 956 7
20 15 Koperwas Andrzej Bełk 2405 # 815 7 769 6 821 8
21 47 Latawiec Marek Wola 2397 # 880 7 966 11 551 10
22 9 Noga Krzysztof Łaziska 2368 # 435 7 1333 12 600 6
23 36 Tomecki Czesław Mikołów 2367 # 672 6 911 10 784 9
24 8 Bojdoł Janusz Gostyń 2361 # 758 6 764 5 839 7
25 34 Grzegorczyk Marian Żory 2360 # 1149 9 1167 12 44 8
26 44 Bojdoł Iwona Leszczyny 2360 # 812 8 1042 11 506 4
27 5 Waloszyński Ernest Łaziska 2293 # 824 8 493 5 976 9
28 37 Smusz Stefan Woszczyce 2252 # 808 6 622 6 822 7
29 24 Koperwas Czesław Zawada 2225 # 731 6 887 6 607 5
30 50 Grodoń Joachim Żory 2223 # 1181 11 358 2 684 6
31 40 Nowakowski Mirosław Mikołów 2157 # 626 7 984 10 547 6
32 42 Grela Alfred Żory 2128 # 411 5 332 2 1385 9
33 26 Pawlas Mariusz Żory 2084 # 1112 11 298 6 674 8
34 4 Ryszka Witold Mikołów 2074 # 703 6 668 7 703 7
35 18 Niemiec Stanisław Żory 2040 # 381 7 885 9 774 9
36 6 Hałacz Janusz Żory 2002 # 830 9 402 8 770 6
37 22 Gorol Marek Żory 1980 # 140 5 889 10 951 8
38 33 Szafraniec Zygmunt Palowice 1782 # 629 7 546 7 607 8
39 3 Poloczek Jan Rybówka 1722 # 609 6 895 7 218 4
40 48 Adamczyk Rajmund Leszczyny 1711 # 608 7 835 7 268 4
41 1 Kolonko Grzegorz Łaziska 1610 # 573 9 651 7 386 3
42 51 Czyż Leszek Jankowice 1589 # 1100 11 329 9 160 9
43 49 Niewiadomski Roman Gardawice 1512 # 462 6 790 5 260 2
44 28 Jabłoński Jacenty Cieszyn 1508 # 605 4 528 7 375 7
45 32 Kamiński Tadeusz Studzionka 1502 # 621 8 457 5 424 5
46 17 Matląg Dariusz Mościska 1480 # 470 3 472 4 538 8
47 35 Kąsek Andrzej Szczejkowice 1376 # 244 5 11 5 1121 10
48 52 Gryzło Stanisław Mikołów 1238 # 230 2 757 6 251 2
49 39 Rechenek Mieczysław Tychy 1217 # 706 8 317 4 194 12
50 29 Żołneczko Franciszek Zazdrość 1162 # 308 3 287 2 567 8
51 25 Żołneczko Sebastian Piasek 965 # 226 5 421 6 318 4
52 30 Tetla Marian Żory 569 # 549 7 -198 6 218 7