Polski Związek Skata

IMP 2018 - Mistrz Polski Bogusławski Stanisław, I Wice Mistrz Jakubczak Henryk, II Wice Mistrz Kołodziejczyk Adam