Polski Związek Skata
Liga

III Liga 2019

 PO IV KOLEJCE

Mce Nazwa Drużyny P.D. P.M.   Przed Kol 24 03 2019
  P.D P.M. P.D P.M.
1 CEZAB Piasek 57 46954   45 36073 12 10881
2 U JANA Tychy  54 46363   40 35551 14 10812
3 LWSM Knurów 54 44822   39 33690 15 11132
4 GÓRNIK Wesoła 53 45502   37 31994 16 13508
5 WOK Skrzyszów 53 45030   38 33551 15 11479
6 S.C. HERKULES Rydułtowy 53 44101   38 33199 15 10902
7 KS Cieszyn - Filar 52 47253   39 35221 13 12032
8 SK Woszczyce 52 45132   40 34269 12 10863
9 MIFAMA Mikołów  52 44301   36 32703 16 11598
10 KWK 1 MAJA Wodzisław Śląski 51 46171   38 34717 13 11454
11 ISKRA Rybnik 51 43476   38 32198 13 11278
12 O6 KLEOFAS Katowice 51 42680   34 30108 17 12572
13 KS Wyry  50 44739   37 33464 13 11275
14 RAMSCH Chrzowice 49 45538   40 35449 9 10089
15 DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solid II 49 44318   38 34589 11 9729
16 KS KRAJNA Złotów 47 43309   36 33271 11 10038
17 FORTECA Świerklany II 46 43284   38 34072 8 9212
18 KS ŁABĘDY Gliwice 44 42863   34 32734 10 10129
19 ZAWISZA TURYSTA Stara Kuźnia 43 41392   35 31877 8 9515
20 KS ŁABĘDY Gliwice II 43 39887   28 28992 15 10895
21 DĄBKI Mościska 42 40562   28 29247 14 11315
22 LECH Kędzierzyn Kożle 41 42438   34 33162 7 9276
23 PIEKUŚ SUBLE Tychy 39 39951   32 32029 7 7922
24 TKKF SKAT Racibórz 38 39882   26 28553 12 11329
25 SKAT Kolonowskie 36 40231   32 31463 4 8768
Grupa   Drużyna Końcowy   1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Ser
I 1 U JANA Tychy  14 10812   5 3280 1 1598 3 2684 5 3250
2 ISKRA Rybnik 13 11278   2 2384 5 3347 5 3255 1 2292
3 KS Wyry  13 11275   4 3004 4 3130 2 2553 3 2588
4 KS KRAJNA Złotów 11 10038   1 1232 2 2838 4 2790 4 3178
5 RAMSCH Chrzowice 9 10089   3 2830 3 2853 1 1848 2 2558
                           
II 1 GÓRNIK Wesoła 16 13508   4 2941 2 2517 5 3685 5 4365
2 WOK Skrzyszów 15 11479   5 3627 4 2931 2 2025 4 2896
3 DĄBKI Mościska 14 11315   3 2560 5 3104 4 2935 2 2716
4 ZAWISZA TURYSTA Stara Kuźnia 8 9515   1 1761 1 1979 3 2884 3 2891
5 PIEKUŚ SUBLE Tychy 7 7922   2 2022 3 2535 1 1955 1 1410
                           
III 1 LWSM Knurów 15 11132   5 3709 5 3295 1 1442 4 2686
2 KS Cieszyn - Filar 13 12032   1 2037 4 3194 3 2808 5 3993
3 TKKF SKAT Racibórz 12 11329   4 3513 1 2170 4 3161 3 2485
4 CEZAB Piasek 12 10881   3 2802 2 2611 5 3580 2 1888
5 FORTECA Świerklany II 8 9212   2 2512 3 3014 2 2404 1 1282
                           
IV 1 S.C. HERKULES Rydułtowy 15 10902   1 1853 5 3074 4 2878 5 3097
2 KS ŁABĘDY Gliwice II 15 10895   2 2060 4 2801 5 3360 4 2674
3 SK Woszczyce 12 10863   5 3755 2 2280 3 2642 2 2186
4 DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solid II 11 9729   3 2581 3 2670 2 2039 3 2439
5 LECH Kędzierzyn Kożle 7 9276   4 3429 1 1871 1 2018 1 1958
                           
V 1 O6 KLEOFAS Katowice 17 12572   5 3761 4 2953 5 3038 3 2820
2 MIFAMA Mikołów  16 11598   4 2833 3 2642 4 2969 5 3154
3 KWK 1 MAJA Wodzisław Śląski 13 11454   3 2758 5 3418 3 2474 2 2804
4 KS ŁABĘDY Gliwice 10 10129   2 2448 2 2245 2 2419 4 3017
5 SKAT Kolonowskie 4 8768   1 1791 1 2075 1 2329 1 2573
Kol Gr Kod Drużyna - Nr Start Kod Drużyna - Nr Start Kod Drużyna - Nr Start Kod Drużyna - Nr Start Kod Drużyna - Nr Start
              I KOLEJKA                  
  I A WOK Skrz B Racibórz C HERKULES D I MAJA E KRAJNA
    1, 2, 3, 4   5, 6, 7, 8   9,10,11,12   13,14,15,16   17,18,19,20
  II F Woszczyce G MIFAMA H WYRY I DABKI J CEZAB
    21,22,23,24   25,26,27,28   29,30,31,32   33,34,35,36   37,38,39,40
I III K U JANA L PIEKUŚ Ł LWSM M LĄBĘDY II N ŁABEDY
  41,42,43,44,   45,46,47,48   49,50,51,52   53,54,55,56   57,58,59,60
  IV O Cieszyn P LECH R Kolonow S RAMSCH T ZAWISZA
    61,62,63,64   65,66,67,68   69,70,71,72   73,74,75,76   77,78,79,80
  V U KLEOFAS W ISKRA X Głożyny Y Forteca II Z Chwałow II
    81,82,83,84   85,86,87,88   89,90,91,92   93,94,95,96   97,98,99,100
              II KOLEJKA                  
  I A WOK Skrz F Woszczyce K U JANA O Cieszyn U KLEOFAS
    1, 2, 3, 4   5, 6, 7, 8   9,10,11,12,   13,14,15,16   17,18,19,20
  II B Racibórz G MIFAMA L PIEKUŚ P LECH W ISKRA
    21,22,23,24   25,26,27,28   29,30,31,32   33,34,35,36   37,38,39,40
II III C HERKULES H WYRY Ł LWSM R Kolonow X Głożyny
  41,42,43,44   45,46,47,48   49,50,51,52   53,54,55,56   57,58,59,60
  IV D I MAJA I DABKI M LĄBĘDY II S RAMSCH Y Forteca II
    61,62,63,64   65,66,67,68   69,70,71,72   73,74,75,76   77,78,79,80
  V E KRAJNA J CEZAB N ŁABEDY T ZAWISZA Z Chwałow II
    81,82,83,84   85,86,87,88   89,90,91,92   93,94,95,96   97,98,99,100
              III KOLEJKA                  
  I G MIFAMA K U JANA T ZAWISZA C HERKULES Y Forteca II
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II H WYRY L PIEKUŚ O Cieszyn D I MAJA Z Chwałow II
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
III III I DABKI Ł LWSM P LECH E KRAJNA U KLEOFAS
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV J CEZAB M LĄBĘDY II R Kolonow A WOK Skrz W ISKRA
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V F Woszczyce N ŁABEDY S RAMSCH B Racibórz X Głożyny
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,
                                   
  I W ISKRA S RAMSCH K U JANA H WYRY E KRAJNA
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II X Głożyny T ZAWISZA L PIEKUŚ I DABKI A WOK Skrz
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
IV III Y Forteca II O Cieszyn Ł LWSM J CEZAB B Racibórz
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV Z Chwałow II P LECH M LĄBĘDY II F Woszczyce C HERKULES
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V U KLEOFAS R Kolonow N ŁABEDY G MIFAMA D I MAJA
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,
                                   
  I P LECH A WOK Skrz Y Forteca II N ŁABEDY H WYRY
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II R Kolonow B Racibórz Z Chwałow II K U JANA I DABKI
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
V III S RAMSCH C HERKULES U KLEOFAS L PIEKUŚ J CEZAB
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV T ZAWISZA D I MAJA W ISKRA Ł LWSM F Woszczyce
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V O Cieszyn E KRAJNA X Głożyny M LĄBĘDY II G MIFAMA
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,
                                   
  I Z Chwałow II G MIFAMA Ł LWSM S RAMSCH A WOK Skrz
    1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,   10,   11,   12,   13,   14,   15,   16   17,   18,   19,   20,
  II U KLEOFAS H WYRY M LĄBĘDY II T ZAWISZA B Racibórz
    21,   22,   23,   24,   25,   26,   27,   28   29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   36,   37,   38,   39,   40,
VI III W ISKRA I DABKI N ŁABEDY O Cieszyn C HERKULES
  41,   42,   43,   44,   45,   46,   47,   48,   49,   50,   51,   52,   53,   54,   55,   56,   57,   58,   59,   60,
  IV X Głożyny J CEZAB K U JANA P LECH D I MAJA
    61,   62,   63,   64,   65,   66,   67,   68,   69,   70,   71,   72,   73,   74,   75,   76,   77,   78,   79,   80,
  V Y Forteca II F Woszczyce L PIEKUŚ R Kolonow E KRAJNA
    81,   82,   83,    84,   85,   86,   87,   88,   89,   90,   91,   92,   93,   94,   95,   96,   97,   98,   99,   100,