Polski Związek Skata
Liga 2023

I Liga 2023

 

KOŃCOWE 2023 

Mce   Nazwa Drużyny P.M.   P.Turn.   22 10 2023
  P.M.   P.M.
1 A AMICUS KWK STASZIC Katowice   72725   60335   12390
2 H GKS DĄB Gaszowice 72430   59768   12662
3 T LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice  71170   61380   9790
4 L VICTORIA TRANZYT Chróścice 70881   58242   12639
5 F SK BARBARA Chorzów 68791   56475   12316
6 R LKS Lyski 68399   56775   11624
7 K KS CHSM Chorzów  68258   56115   12143
8 M OSP Lędziny 68145   58094   10051
9 N INSTALATOR 4 ASY Bytom 68141   56827   11314
10 C S.C. STRAŻAK Głożyny 68109   55731   12378
11 B ASY WISUS Żory 68010   55268   12742
12 S MDK BOLKO Łaziska Górne  67527   57386   10141
13 O GÓRNIK Wesoła 67132   56069   11063
14 Ł GOKiR Mszana 66975   56155   10820
15 D SKAT BAR Tychy 65987   55321   10666
16 I SOKÓŁ Wola  65796   55656   10140
17 G NITRON Krupski Młyn 64822   53614   11208
18 E SKAT KLUB Kobiór 62138   51715   10423
19 J JORDAN Kończyce Zabrze  61317   50179   11138
20 P JUBILAT Jastrzębie 60083   49671   10412

 

I Liga  po 5 kolejce

Mce Nazwa Drużyny P.M.   P.Turn.   21.10.2023
  P.M.   P.M.
1 LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice  61380   49672   11708
2 AMICUS KWK STASZIC Katowice   60335   48327   12008
3 GKS DĄB Gaszowice 59768   49100   10668
4 VICTORIA TRANZYT Chróścice 58242   46197   12045
5 OSP Lędziny 58094   45633   12461
6 MDK BOLKO Łaziska Górne  57386   44001   13385
7 INSTALATOR 4 ASY Bytom 56827   46505   10322
8 LKS Lyski 56775   46951   9824
9 SK BARBARA Chorzów 56475   44097   12378
10 GOKiR Mszana 56155   46551   9604
11 KS CHSM Chorzów  56115   43923   12192
12 GÓRNIK Wesoła 56069   43556   12513
13 S.C. STRAŻAK Głożyny 55731   47933   7798
14 SOKÓŁ Wola  55656   44507   11149
15 SKAT BAR Tychy 55321   44242   11079
16 ASY WISUS Żory 55268   44539   10729
17 NITRON Krupski Młyn 53614   42094   11520
18 SKAT KLUB Kobiór 51715   42519   9196
19 JORDAN Kończyce Zabrze  50179   40411   9768
20 JUBILAT Jastrzębie 49671   39193   10478

 I Liga  po 4 kolejce

Mce   Nazwa Drużyny P.M.   P.Turn.   02 04 2023
  P.M.   P.M.
1 T LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice  49672   39251   10421
2 H GKS DĄB Gaszowice 49100   36328   12772
3 A AMICUS KWK STASZIC Katowice   48327   37380   10947
4 C S.C. STRAŻAK Głożyny 47933   32395   15538
5 R LKS Lyski 46951   35053   11898
6 Ł GOKiR Mszana 46551   35074   11477
7 N INSTALATOR 4 ASY Bytom 46505   35625   10880
8 L VICTORIA TRANZYT Chróścice 46197   35622   10575
9 M OSP Lędziny 45633   34610   11023
10 B ASY WISUS Żory 44539   32744   11795
11 I SOKÓŁ Wola  44507   33478   11029
12 D SKAT BAR Tychy 44242   32844   11398
13 F SK BARBARA Chorzów 44097   33668   10429
14 S MDK BOLKO Łaziska Górne  44001   35005   8996
15 K KS CHSM Chorzów  43923   29996   13927
16 O GÓRNIK Wesoła 43556   33144   10412
17 E SKAT KLUB Kobiór 42519   32996   9523
18 G NITRON Krupski Młyn 42094   32453   9641
19 J JORDAN Kończyce Zabrze  40411   30848   9563
20 P JUBILAT Jastrzębie 39193   29274   9919

 

 

Mce   Nazwa Drużyny P.M.   P.Turn.   01 04 2023
  P.M.   P.M.
1 T LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice  39251   26102   13149
2 A AMICUS KWK STASZIC Katowice   37380   24454   12926
3 H GKS DĄB Gaszowice 36328   24857   11471
4 N INSTALATOR 4 ASY Bytom 35625   22649   12976
5 L VICTORIA TRANZYT Chróścice 35622   24962   10660
6 Ł GOKiR Mszana 35074   24010   11064
7 R LKS Lyski 35053   22583   12470
8 S MDK BOLKO Łaziska Górne  35005   23299   11706
9 M OSP Lędziny 34610   25463   9147
10 F SK BARBARA Chorzów 33668   21920   11748
11 I SOKÓŁ Wola  33478   22242   11236
12 O GÓRNIK Wesoła 33144   21268   11876
13 E SKAT KLUB Kobiór 32996   21105   11891
14 D SKAT BAR Tychy 32844   22538   10306
15 B ASY WISUS Żory 32744   22880   9864
16 G NITRON Krupski Młyn 32453   22689   9764
17 C S.C. STRAŻAK Głożyny 32395   20011   12384
18 J JORDAN Kończyce Zabrze  30848   21151   9697
19 K KS CHSM Chorzów  29996   20884   9112
20 P JUBILAT Jastrzębie 29274   20249   9025