Polski Związek Skata
Sędziowie

Czarna lista

Zakaz udziału w imprezach skatowych        
Nr ewid. Nazwisko Imię Klub Początek Kary Koniec Kary WODK Okres zawieszenia
  Wojtaszewski Stanisław dyskwalifikacja dożywotna          
  Brzoska Henryk dyskwalifikacja dożywotna          
  Juszczak Czesław wykluczony z PZSkat          
07/024/031 Graniczny Zygmunt LKS GÓRKI Śl. 18.04.2022 17.04.2027

17.1 a,f      17.2 a,c     17.4 b

     
05/039/001 Koziorowski Marian KS SKAT-KLUB Kochcice 02.10.2021 01.10.2022 17,4;  20 31.03.2022  do  31.03.2024