Polski Związek Skata
Sędziowie

Czarna lista

Zakaz udziału w imprezach skatowych        
Nr ewid. Nazwisko Imię Klub Początek Kary Koniec Kary WODK Okres zawieszenia
  Wojtaszewski Stanisław dyskwalifikacja dożywotna          
  Brzoska Henryk dyskwalifikacja dożywotna          
  Juszczak Czesław wykluczony z PZSkat          
07/024/031 Graniczny Zygmunt LKS GÓRKI Śl. 18.04.2022 17.04.2027

17.1 a,f      17.2 a,c     17.4 b