Polski Związek Skata
Terminarz

1 % podatku

Uwaga – zeznania podatkowe PIT za 2021 rok!!!

Zarząd PZSkat zwraca się do członków o odpisanie 1% podatku należnego na rzecz pożytku publicznego (OPP) za rok 2021. Stworzony fundusz w oparciu o cele działania związku zostanie przeznaczony dla członków i zrzeszonych juniorów z przeznaczeniem na doskonalenie ich umiejętności grania w „Skata”.

1% na TWOJE STOWARZYSZENIE

            Fundacja Partnerstwo uprzejmie informuje, iż  po raz kolejny  uruchamia akcję wpłat 1% podatku dochodowego na rozwój sportu wśród młodzieży.

                Naszym celem jest popularyzacja wszystkich rodzajów sportu wśród młodzieży, dlatego też zachęcamy Państwa do współpracy, dzięki której  PZSkat  pozyska środki finansowe na rozwój skata wśród  naszej młodzieży.

Kto może przekazać 1% podatku naszemu stowarzyszeniu?:

  1. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych.
  2. Podatnicy opodatkowani ryczałtem  od przychodów ewidencjonowanych.
  3. Podatnicy podatku liniowego.
  4. Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej 19% stawki podatku.
  5. Podatnicy uzyskujący dochody kapitałowe, w tym z giełdy.

 

                Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić w sposób prezentowany poniżej odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym podając :

-  numer KRS:  0000197334

WAŻNE!
Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym musi podać dodatkowe informacje, które wpłyną na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez Fundację Partnerstwo tj. wskazać konkretny cel - wpisać nazwę stowarzyszenia i adres:

Polski Związek Skata  Plac Pod Lipami 1,  40-476 Katowice-Giszowiec

Przeznaczona jest na to specjalna rubryka Informacje uzupełniające Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu). Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.

 

PRZYKŁAD:

Uwaga: wpisana kwota jest przykładowa, właściwa kwota będzie wynikała z Państwa rozliczenia

H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS)organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

 

 Numer KRS  0000197334

Wnioskowana kwota

Kwota  nie może przekroczyć 1% kwoty po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Wpisujemy kwotę, np.:

          90  zł.  70  gr.

 I.INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część H, muszą podać cel szczegółowy 1%., a zaznaczając kwadrat w kolejnej pozycji mogą wyrazić zgodę na  przekazanie OPP swojego imienia , nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie  1%. W kolejnej rubryce można podać dodatkowo informację, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

 Cel szczegółowy 1%    Polski Związek Skata –PZSkat;  Plac Pod Lipami 1;  40-476 Katowice

 

  Polski Związek Skata  Plac Pod Lipami 1 40-476 Katowice

 

     Wyrażam zgodę

            X

Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy przekaże 1% podatku należnego na konto Fundacji, a z kolei Fundacja przekaże   100%  środków w formie umowy darowizny  na rzecz klubów wskazanych przez  darczyńców.   

 

Wszystkim, którzy pomogą naszemu związkowi -

PZSkat serdecznie dziękujemy J

Dziękujemy za życzliwość i wsparcie !

Komentarz

Podatnicy mają możliwość przekazania 1% swojego podatku z deklaracji rocznej PIT na rzecz dowolnie wybranej organizacji pożytku publicznego.

Podatnik samodzielnie wybiera , na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. Przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki – rozdysponowuje on jedynie kwotę , którą i tak musiałby przekazana na rzecz Skarbu Państwa.

                                                                                                               Zarząd PZSkat


« powrót do listy